Pohrebné poistenie


Zabezpečenie prostriedkov na úhradu nákladov spojených s poslednou rozlúčkou

 • možnosť platiť pravidelne alebo jednorazovo
 • exkluzívne zdravotné asistenčné služby (eDoctor)
 • výber z niekoľkých poistných súm
 • rýchlo vyplatené poistné plnenie

Výhody Pohrebného poistenia

 • nenechajte nič na náhodu a peniaze si pripravte vopred sami,
 • odbremeníte pozostalých a zabezpečíte výplatu peňazí na úhradu nákladov pohrebu,
 • sami si určíte, komu budú vyplatené peňažné prostriedky,
 • platiť môžete pravidelne: mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne,
 • poistné sa platí po dobu 10 rokov alebo jednorazovo,
 • na výber máte z viacerých poistných súm: 2 000 eur, 3 000 eur, 5 000 eur, 7 500 eur alebo 10 000 eur. Pri jednorazovo platenom poistnom aj 1 500 eur,
 • poistná doba a plnenie:
  • poistná doba je neurčitá, poistenie existuje až do vzniku poistnej udalosti (úmrtie poisteného),
  • poisťovňa vyplatí dohodnuté plnenie vopred určenej osobe.
 • exkluzívne zdravotné asistenčné služby (eDoctor) – automaticky pre každú zmluvu.

Podmienky Pohrebného poistenia:

 • vstupný vek pri bežne platenom poistnom: od 18 do 70 rokov,
 • vstupný vek pri jednorazovo zaplatenom poistnom: od 18 do 85 rokov.

Zdravotné asistenčné služby (eDoctor)

Starostlivosť o zdravie je dnes najvyššia priorita. Preto vám prinášame balík služieb zdravotnej asistencie, v rámci ktorých môžete napríklad využiť lekára na telefóne, objednať sa k špecialistovi, nechať si vypracovať tzv. druhý lekársky názor od zahraničných odborníkov či využiť exkluzívnu molekulárnu diagnostiku pre onkologických pacientov. Nikam pritom nemusíte chodiť, všetko vybavíte moderne, pohodlne a bezpečne z pohodlia svojho domova.

Zdravotné asistenčné služby (eDoctor)

Starostlivosť o zdravie je dnes najvyššia priorita. Preto vám prinášame balík služieb zdravotnej asistencie, v rámci ktorých môžete napríklad využiť lekára na telefóne, objednať sa k špecialistovi, nechať si vypracovať tzv. druhý lekársky názor od zahraničných odborníkov či využiť exkluzívnu molekulárnu diagnostiku pre onkologických pacientov. Nikam pritom nemusíte chodiť, všetko vybavíte moderne, pohodlne a bezpečne z pohodlia svojho domova.

Asistenčné služby (eDoctor) sú dostupné pre poistné zmluvy ŽIVOT a Pohrebné poistenie uzatvorené od 1. augusta 2021 od spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIENNA INSURANCE GROUP v spolupráci so spoločnosťou Global Assistance, a.s.

Služby sú pre klientov Slovenskej sporiteľne dostupné na linke spoločnosti Global Assistance +421 268 202 062 alebo mailom na global@globalassistance.sk.