Pohrebné poistenie


Zabezpečenie prostriedkov na úhradu nákladov spojených s poslednou rozlúčkou

  • možnosť platiť pravidelne alebo jednorazovo
  • exkluzívne zdravotné asistenčné služby (eDoctor)
  • výber z niekoľkých poistných súm
  • rýchlo vyplatené poistné plnenie

Výhody Pohrebného poistenia

Zdravotné asistenčné služby (eDoctor)

Zdravotné asistenčné služby (eDoctor)