Pohrebné poistenie

Zabezpečenie prostriedkov na úhradu nákladov spojených s poslednou rozlúčkou:

 • možnosť platiť pravidelne alebo jednorázovo
 • výber z niekoľkých poistných súm
 • rýchlo vyplatené poistné plnenie

Výhody Pohrebného poistenia

 • nenechajte nič na náhodu a peniaze si pripravte vopred sami,
 • odbremeníte pozostalých a zabezpečíte výplatu peňazí na úhradu nákladov pohrebu,
 • sami si určíte, komu budú vyplatené peňažné prostriedky,
 • platiť môžete pravidelne: mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne,
 • poistné sa platí po dobu 10 rokov alebo jednorazovo,
 • na výber máte z viacerých poistných súm: 2 000 eur, 3 000 eur, 5 000 eur, 7 500 eur alebo 10 000 eur. Pri jednorazovo platenom poistnom aj 1 500 eur,
 • na základe zvolenej poistnej sumy a veku klienta sa vypočíta výška poistného,
 • poistná doba a plnenie:
  • poistná doba je neurčitá, poistenie existuje až do vzniku poistnej udalosti (úmrtie poisteného),
  • poisťovňa vyplatí dohodnuté plnenie vopred určenej osobe.
 • asistenčné služby – automaticky zahrnuté pre všetky nové zmluvy.

Podmienky Pohrebného poistenia:

 • vstupný vek pri bežne platenom poistnom: od 18 do 70 rokov,
 • vstupný vek pri jednorazovo zaplatenom poistnom: od 18 do 85 rokov.