Pohrebné poistenie

Zabezpečenie prostriedkov na úhradu nákladov spojených s poslednou rozlúčkou

 • možnosť platiť pravidelne alebo jednorázovo
 • výber z niekoľkých poistných súm
 • rýchlo vyplatené poistné plnenie

Výhody Pohrebného poistenia

 • nenechajte nič na náhodu a peniaze si pripravte vopred sami
 • odbremeníte pozostalých a zabezpečíte výplatu peňazí na úhradu nákladov pohrebu
 • sami si určíte, komu budú vyplatené peňažné prostriedky
 • platiť môžete pravidelne: mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne
 • poistné sa platí po dobu 10 rokov alebo jednorazovo
 • na výber máte z viacerých poistných súm: 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €, 7 500 € alebo 10 000 €. Pri jednorazovo platenom poistnom aj 1 500 €
 • na základe zvolenej poistnej sumy a veku klienta sa vypočíta výška poistného
 • poistná doba a plnenie
  • poistná doba je neurčitá, poistenie existuje až do vzniku poistnej udalosti (úmrtie poisteného)
  • poisťovňa vyplatí dohodnuté plnenie vopred určenej osobe

Podmienky Pohrebného poistenia

 • vstupný vek pri bežne platenom poistnom: od 18 do 70 rokov
 • vstupný vek pri jednorazovo zaplatenom poistnom: od 18 do 85 rokov
Viac informácií