Čo mám robiť, ak som omylom vykonal platbu dvakrát?

Ak ste omylom vykonali platbu dvakrát, požiadajte banku o vrátenie prevodu. Poplatok za spracovanie žiadosti o vrátenie prevodu nájdete v Sadzobníku poplatkov.