Aký je rozdiel medzi Vkladovým účtom a účtom Sporenia?

Účet Sporenia je určený na pravidelné sporenie. Sporiť je možné už od 10 eur a vkladať je možné kedykoľvek z akéhokoľvek účtu aj z inej banky.

Vkladový účet je účet s termínovaným vkladom na dohodnutú dobu viazanosti, ktorý slúži na zhodnocovanie peňažných prostriedkov. Pri zriadení termínovaného vkladu na Vkladovom účte je povinný vklad minimálne 500 eur.