Dlhopisy Lucron Finance 5 2027

Prečo investovať svoje úspory do dlhopisov?

Atraktívny úrok
5,55 %
p. a.

Atraktívny úrok
5,55 %
p. a.

Investícia
Investovať môžete
už od 1 000 €

Investícia
Investovať môžete
už od 1 000 €

3-ročné
zabezpečené
dlhopisy

3-ročné
zabezpečené
dlhopisy

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: Lucron Finance 5, s.r.o.
 • Verejná ponuka: od 4. 6. 2024 do 21. 6. 2024 (možnosť predĺženia ponuky do 15. 12. 2024)
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 1 000 EUR
 • Dátum emisie: 24. 6. 2024
 • Dátum splatnosti: 24. 6. 2027
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Poplatky: V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.
 • Výnos: 5,55 % p. a., vyplácaný k 29. júnu príslušného roka, Act/Act ISDA (výnos po započítaní poplatku 5,182 % p. a.)
 • Zabezpečenie: záložné právo k nehnuteľnostiam (vymeniteľný kolaterál)
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000025292

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s., a odboru Treasury od 4. 6. 2024 do 21. 6. 2024 (resp. do 15. 12. 2024 alebo do vypredania emisie).

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. POTVRDZUJE, ŽE POUŽÍVA ZÁKLADNÝ PROSPEKT SO SÚHLASOM EMITENTA A V SÚLADE S PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ S TÝMTO DOKUMENTOM SPOJENÉ.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Lucron Finance 5, s.r.o. prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Prospekt. Schválenie Prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Prospekt bol uverejnený a je prístupný v osobitnej časti webového sídla Emitenta (https://lucron.sk/pre-investorov/lucron-finance-5/). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte.

Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

 • Emitent: Lucron Finance 5, s.r.o.
 • Verejná ponuka: od 4. 6. 2024 do 21. 6. 2024 (možnosť predĺženia ponuky do 15. 12. 2024)
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
 • Objednávka: minimálna výška je 1 000 EUR
 • Dátum emisie: 24. 6. 2024
 • Dátum splatnosti: 24. 6. 2027
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR
 • Emisný kurz: 100,00 %
 • Poplatky: V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.
 • Výnos: 5,55 % p. a., vyplácaný k 29. júnu príslušného roka, Act/Act ISDA (výnos po započítaní poplatku 5,182 % p. a.)
 • Zabezpečenie: záložné právo k nehnuteľnostiam (vymeniteľný kolaterál)
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
 • ISIN: SK4000025292

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s., a odboru Treasury od 4. 6. 2024 do 21. 6. 2024 (resp. do 15. 12. 2024 alebo do vypredania emisie).

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. POTVRDZUJE, ŽE POUŽÍVA ZÁKLADNÝ PROSPEKT SO SÚHLASOM EMITENTA A V SÚLADE S PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ S TÝMTO DOKUMENTOM SPOJENÉ.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov Lucron Finance 5, s.r.o. prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Prospekt. Schválenie Prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Prospekt bol uverejnený a je prístupný v osobitnej časti webového sídla Emitenta (https://lucron.sk/pre-investorov/lucron-finance-5/). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám spojených s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte.