Aj ľudia ako vy
investujú

Investičné sporenie je tu pre každého, kto chce sporiť moderne a s výnosom.
Už viac ako 250 000 klientov si vybralo svoj podielový fond a sumu pravidelného investovania. Inšpirujte sa, ako sporia ľudia ako vy a nechajte to na Georgea.

Pohlavie:
Vek:
rokov
Prosím, zadajte platný vek
Mesto:
Prosím, vyberte mesto

Nechaj to
na Georgea

Takto sporia klienti ako vy:

 • muž

  0
  rokov
 • mesto

  Sporenie sa zobrazuje na úrovni okresu.
 • fond
  Do podielového fondu:
 • fond
  Mesačne
  0 €

  uložiť
  upraviť
  Investične sporiť možno iba od sumy 20 € do 500 €

Koľko by ste mali dnes na svojom
investičnom sporení, keby ste takto
začali sporiť už pred 5 rokmi?

peniaze 0
Hrubý zisk 0
Výkonnosť 0 % p. a.

Pokiaľ by ste si sporili mesačne túto sumu
na účte s 0 % úrokom, tak by ste dnes mali:

peniaze 0
Zníženie hodnoty 0

Ak vaše úspory nezhodnocujete,
tak ich hodnotu výrazne znižuje inflácia.

 • Suma nasporená na investičnom sporení
 • Suma na bežnom účte

Pekná suma, však?

Inšpirujte sa a začnite sporiť.
Už od 20 € mesačne cez Georgea.

Upozornenie:Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút fondu, predajný prospekt fondu a dokument s kľúčovými informáciami. Môžete ich získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti a na www.erste-am.sk. Uvedené podielové fondy spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Zobrazené dosiahnuté historické zhodnotenie z pravidelného investovania do uvedených fondov bolo určené na základe výpočtu pomocou metódy XIRR (Vnútorná výnosová výnosnosť) za zvolené obdobie. Dosiahnuté zhodnotenie predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.