Termínové kontrakty – Futures

Obchody s budúcnosťou:

 • získate prístup na hlavné európske, americké a ázijské derivátové burzy
 • vysoká likvidita na trhoch s finančnými futures

Popis termínových kontraktov - Futures

 • futures je štandardizovaný termínový kontrakt obchodovaný na burze,
 • jeho nákupom sa zaviažete kúpiť (predajom predať) podkladové aktívum vo vopred dohodnutý čas a za vopred dohodnutú cenu,
 • podkladové aktívum môže byť vo forme:
  • komodity – Commodity Futures,
  • finančného aktíva – Financial Futures,
 • futures sa zväčša vysporiadava v hotovosti a iba zriedka vo forme fyzickej dodávky,
 • Slovenská sporiteľňa prijíma pokyny len na Financial Futures - termínové kontrakty, ktorých hodnota sa odvíja od vývoja trhových cien finančného podkladového aktíva:
  • meny,
  • úrokovej miery,
  • dlhopisu,
  • akciového indexu,
 • zmluvné podmienky kontraktu sú určené pravidlami konkrétnej burzy,
 • len v menách EUR a USD,
 • pre získanie produktu potrebujete mať podpísanú zmluvnú dokumentáciu.