Termínová menová konverzia – FX Forward

Dohodnite si výmenný kurz hocikedy v roku tak, aby to vyhovovalo vám:

  • dohodnutie výmenného kurzu dnes, záväzky splatné v budúcnosti
  • presná projekcia vášho budúceho Cash Flow
  • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb

Výhody termínovej menovej konverzie - FX Forward