Termínová menová konverzia – FX Forward

Dohodnite si výmenný kurz hocikedy v roku tak, aby to vyhovovalo vám:

  • dohodnutie výmenného kurzu dnes, záväzky splatné v budúcnosti
  • presná projekcia vášho budúceho Cash Flow
  • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb

Výhody termínovej menovej konverzie - FX Forward

  • minimálny vklad je 25 000 eur,
  • menové konverzie aj v exotických menách,
  • uzatvoríme zmluvnú dokumentáciu,
  • vklad v svetových a regionálnych menách,
  • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb (v prípade FX Forwardu s plávajúcim dátumom splatnosti).