Štátne pokladničné poukážky – Treasury Bills

Investícia do istoty:

  • spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov
  • garancia štátom
  • riziko štátu

Popis štátnych pokladničných poukážok