Menová opcia – FX option

 

 • právo na dohodnutý obchod pri dohodnutom kurze
 • obmedzujete kurzovú stratu
 • aj exotické menové páry

Výhody menovej opcie – FX option

 • opciou si kupujete právo, nie povinnosť realizovať dohodnutý obchod,
 • pri nepriaznivom vývoji kurzu tak obmedzujete svoju stratu,
 • náklady na hedging sú limitované výškou zaplatenej opčnej prémie,
 • výška prémie závisí od dohodnutého kurzu, časového obdobia, od sadzieb jednotlivých mien a predpokladaných kurzov v budúcnosti,
 • obchody realizujete aj v exotických menových pároch,
 • peňažné prostriedky môžete vymeniť z jednej meny na druhú vo vopred dohodnutom objeme, za vopred dohodnutý kurz a vo vopred dohodnutom dni,
 • pre získanie produktu musíte spĺňať tieto podmienky:
  • minimálny objem obchodu 25 000 eur,
  • podpísaná zmluvná dokumentácia,
 • môžete ju uzavrieť v hlavných svetových a regionálnych menách.