Nový formát účtu IBAN

Od 30. 1. 2016

 • všetky údaje o účte a krajine príjemcu v jednom formáte
 • rovnaký poplatok za prevody do všetkých SEPA krajín ako v rámci SR
 • rovnaký čas pripísania prevodu vo všetkých SEPA krajinách ako v rámci SR

Aké zmeny nastanú?

Momentálne používame formát účtu v tvare BBAN (napr. 0123123123/0900). Ten od 30. 1. 2016 nahradí nový formát v tvare IBAN (napr. SK08 0900 000000 0123123123).

Ak ovládate číslo svojho účtu spamäti, nemusíte ho hneď mazať z hlavy. Nový tvar vášho účtu totiž vychádza z toho starého.

IBAN tvar slovenského účtu má spolu vždy 24 znakov (SK + 22 čísel). 

 • SK znamená Slovensko
 • ďalšie dva znaky sú kontrolný kód, ktorý je pre každé číslo účtu špecifický
 • 0900 – kód Slovenskej sporiteľne
 • 000000 - predčíslie účtu, ak ste klietnom Slovenskej sporiteľne, je to práve 6 núl
 • nakoniec vaše (staré) číslo účtu.

Čo to vlastne IBAN je?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu prevodu. Základnou časťou IBAN je BBAN (Basic Bank Account Number), tzv. národná časť IBAN.

S účinnosťou od 30. 1. 2016 pri domácich prevodoch (teda prevodoch v rámci členských krajín SEPA v mene eur):

 • zanikne používanie čísla účtu vo formáte BBAN a číslo účtu príjemcu bude potrebné uvádzať iba vo formáte IBAN,
 • zanikne povinnosť uvádzať BIC SWIFT kód banky príjemcu,
 • všetky banky v rámci krajín SEPA, ktoré majú domácu menu euro, budú pre tieto prevody dosiahnuteľné (pre krajiny, ktoré majú domácu menu inú ako euro platí termín 1. 11. 2016).

Zoznam členských krajín SEPA:

Krajiny EHP:
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Ostatné územia a autonómne oblasti:
Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Réunion, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy, Mayotte, Sv. Bartolomej, Sv. Martin, Sv. Pierre a Miquelon.

Krajiny, ktoré pristúpili k SEPA:
Švajčiarsko, Monako, San Marino.

Pozrite si, ako vyzerá formát vášho účtu v tvare IBAN:

IBAN validátor

Výsledok vyhodnotenia:

-
Výpočet slúži len na informatívne účely.

IBAN kalkulačka

Výsledok vyhodnotenia:

-
Výpočet slúži len na informatívne účely.

Stačí jedna aplikácia a nový formát účtu je vo vašom internetbankingu.

Aplikácia zobrazuje:

 • číslo účtu v tvare IBAN, aktuálny zostatok, rezervácie, vlastné prostriedky
 • týždenné a mesačné výdavky
 • prehľad o pohybe peňazí na účte

7 tipov ako zvládnuť život s IBANom

1. Preddefinované platby
Ak často posielate peniaze na rovnaký účet, nastavte si v internetbankingu preddefinované platby. Pri zadávaní príkazu stačí vybrať meno príjemcu, tak ako si ho sami označíte, a číslo účtu vo formáte IBAN sa doplní automaticky.
 
2. Trvalé príkazy na úhradu
Ak si príkazy stihnete nastaviť do konca januára, Slovenská sporiteľňa vám ich automaticky prepočíta na nový formát. 
 
3. Inkasá

Automatický prepočet čísla účtu platí aj pri inkasách.
 
4. Platby na mobil
Sumy do 100 eur môžete poslať aj ako platbu na mobil priamo na telefónne číslo príjemcu.
 
5. Skenovanie QR kódov
Ak máte smartfón a používate mobilné bankové aplikácie, využívajte skenovanie QR kódu z faktúr alebo čiarové kódy z poštových poukážok. Načítané údaje si systém automaticky prevedie do príkazu.
 
6. Elektronické faktúry
Z elektronických faktúr sa dá číslo účtu jednoducho kopírovať. Nezabudnite však vymazať medzery, ktoré sa uvádzajú v tlačenej forme IBAN-u.
 
7. IBAN kalkulačka
Ak aj po februári budete mať pri nejakej platbe k dispozícii číslo účtu príjemcu v starom formáte, môžete využiť kalkulačku Slovenskej sporiteľne. Tá vám ho prevedie do formátu IBAN.

Tri jednoduché kroky k účtu bez poplatku

 • 10 eur mesačne pošlite z vášho účtu na sporenie
 • 200 eur mesačne zaplaťte kartou
 • 3 pravidelné platby si zadajte ako trvalý príkaz alebo inkaso

Aplikácie pre smartfóny

Banka v pohodlí vášho mobilu

Internetbanking

Zostaňte v spojení s vašimi financiami.

Space účet Študent

Super účet pre študentov do 26 rokov. Bez poplatku za vedeniu účtu a s výhodami navyše.

Space účet Mladý

Ideálny pre všetkých do 28 rokov. Zvýhodnený mesačný poplatok a odmeny za platbu kartou.