Bezpečnostné informácie

 

 • čo robíme pre vašu bezpečnosť
 • čo môžete urobiť pre svoju bezpečnosť vy

Čo robíme pre vašu bezpečnosť

Používame účinné technológie:

 • Bankové systémy sú  chránené účinnými bezpečnostnými bránami, tzv. „Firewall“,
 • Používame protokol TLS (Transport Layer Security) s maximálnou úrovňou šifrovania (128 až 256 bitov v závislosti od prehliadača a zariadenia),
 • Internetbankingový server má bezpečnostný certifikát vydaný celosvetovo uznávanou certifikačnou autoritou VeriSign.

Bezpečnostný certifikát SSL 

 • HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) sa zobrazí na URL, keď je stránka SLSP zabezpečená certifikátom SSL. 
 • Detaily certifikátu, vrátane vydávajúcej autority a názvu spoločnosti majiteľa stránky možno zobraziť kliknutím na symbol „zámku“ na lište prehliadača.

Jednoducho: chránime naše dáta pred nepovoleným prístupom, tak že ich zašifrujeme pred schválením na odoslanie. 

Zariadenia na autentifikáciu 

 • Podporujeme viacfaktorové overovanie ako ďalšiu úroveň bezpečnosti, preto okrem užívateľského mena a hesla používame aj autentifikačné zariadenia: SMS kľúč, mToken a Elektronický osobný kľúč.

Autorizácia platieb

Vďaka tomu, že používame špičkové bezpečnostné systémy, dokážeme pri jednotlivých platbách vyhodnocovať mieru rizika zneužitia účtu:

 • Ak je platba bezpečná, potvrdíte ju rýchlo a jednoducho bez podpisovania  bezpečnostným predmetom.
 • Pri bežnej miere rizika vás, podobne ako doteraz, vyzveme na podpis mTokenom alebo SMS kľúčom.
 • Ak budeme mať podozrenie, že ste platbu nevykonali vy, platba bude pozastavená.

Potvrdenie mTokenom/SMS kľúčom nemôžeme „preskočiť“ vždy, najmä ak sa jedná o vyššie sumy, zadávanie a zmeny opakujúcich sa platieb, neobvyklé výdavky, platby z nových zariadení či nezvyčajných miest. Novým nastavením podpisovania vám chceme zabezpečiť rýchlejšie a komfortnejšie spracovanie platieb a zároveň vás chrániť pred rizikovými operáciami.

Automatické odhlásenie

 • Ak sa zabudnete odhlásiť z vášho Georgea alebo ste určitý čas neaktívny, budete automaticky odhlásený po 10 minútach, aby sme zabránili iným osobám získať prístup k vášmu účtu. Pri mobilnej aplikácii vás odhlásime po 2 minútach, ak ste aplikáciu minimalizovali alebo po 5 minútach, ak ste len neaktívny.

Oznamovanie

 • Ak máte aktivované notifikácie, zasielame vám informácie o pohybe na vašom účte formou push notifikácií, SMS správ alebo e-mailových správ.

Elektronické bankové výpisy  

 • Bankové výpisy dokážeme doručovať podľa vášho výberu do Georgea alebo e-mailom.

Čo môžete urobiť pre svoju bezpečnosť vy

Chráňte svoje zariadenia:

 • váš počítač, notebook, PDA, tablet, mobilný telefón či iné podobné zariadenia by mali mať pravidelne inštalované bezpečnostné aktualizácie,
 • chráňte svoje internetové spojenie a počítač programom „firewall“, ktorý neprestajne monitoruje prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu v sieti Internet,
 • ak sa plánujete od PC alebo od mobilného zariadenia vzdialiť, nastavte si heslo a čas automatického zablokovania obrazovky.

Používajte bezpečné pripojenia:

Je veľmi dôležité, aby ste pristupovali do služieb elektronického bankovníctva cez bezpečné pripojenia a cez siete, ktoré chránia vás a vaše transakcie pred možným sledovaním.

 • Chráňte svoju bezdrôtovú sieť prinajmenšom protokolom WPA2,
 • keď používate služby elektronického bankovníctva, nepoužívajte verejný počítač. Na žiadnej službe, ktorou otvárate účet, nezostávajte prihlásený na verejne prístupnom počítači.  Ak používate akúkoľvek aplikáciu, ktorá využíva základnú autentifikáciu http, odhláste sa a zatvorte všetky prehliadače.    
 • nenahrávajte si do počítača programy z neznámych zdrojov a neinštalujte si do internetového prehliadača neznáme rozšírenia (tzv. „pluginy“),
 • buďte opatrní pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárajte,
 • ak dostanete elektronickú poštu alebo sa na obrazovke otvorí nové okno (tzv. „pop-up“ okno), kde máte uviesť svoje osobné, autorizačné alebo finančné údaje, neodpovedajte na tento e-mail a v otvorenom okne nevypĺňajte žiadne údaje,
 • podvodné internetové stránky verne napodobňujú reálne stránky s veľmi podobnou internetovou adresou. Niekedy je preto veľmi ťažké odhaliť falošnú stránku. V tejto súvislosti vám môže pomôcť, že väčšina dnešných internetových prehliadačov dokáže overiť, či adresa, ktorú ste zadali, patrí požadovanej stránke,
 • hľadajte znaky odlišnosti ako napr. nemoderný dizajn, pravopisné a iné chyby,
 • ak sa chcete dostať na stránku internetového bankovníctva, adresu píšte na klávesnici,
 • v žiadnom prípade nekopírujte linku zo správy, ani tú, ktorá sa otvorila v novom okne. Útočník dokáže vytvoriť stránku, ktorá je svojím vzhľadom veľmi podobná originálnej stránke banky. V skutočnosti vás však presmeruje na inú stránku bez toho, aby ste si to všimli.

Chráňte svoju identitu a bankové účty:

 • nikdy nezverejňujte ďalším osobám svoje osobné údaje, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať,
 • nikomu (ani rodinným príslušníkom či neznámym osobám vydávajúcim sa za zamestnancov banky) neposkytujte svoje osobné identifikačné údaje do systémov, aplikácií, elektronických služieb, ku kartám (ako napr. prihlasovacie meno, heslo, PIN kódy, bezpečnostné kódy, čísla platobných kariet, kontrolné kódy a i.),
 • nikdy neprezraďte iným osobám vaše bankové informácie o vašom účte, prihlasovacie údaje, kódy pre služby elektronického bankovníctva alebo pre platobné karty.
 • pravidelne si meňte vaše heslo pre služby elektronického bankovníctva a nepoužívajte rovnaké bankové heslo v iných menej citlivých aplikáciách a internetových stránkach (najmä nie na sociálnych sieťach).
 • pri vytváraní hesla použite kombináciu čísiel, veľkých a malých písmen (bezpečnosť hesla znižuje napr. uvedenie svojho mena a priezviska, dátumu narodenia a pod.).

Zabezpečte svoje mobilné zariadenie:

 • nepožičiavajte mobilné zariadenie cudzím ľuďom a nenechávajte ho bez dozoru,
 • dodržiavajte bezpečnostné zásady a pravidlá platné aj pre počítače,
 • udržiavajte svoje mobilné zariadenie v aktualizovanom a bezpečnom stave (operačný systém a aplikácie),
 • neinštalujte si do mobilných zariadení neoverené a nedôveryhodné aplikácie. Na komunikáciu s bankou používajte len aplikácie, ktoré banka odporúča,
 • prístupové údaje k službám elektronického bankovníctva si neukladajte do mobilného zariadenia,
 • poznajte IMEI číslo svojho telefónu (voľba *#06#) a odložte si ho na bezpečné miesto. V prípade odcudzenia alebo straty zariadenia budete toto číslo potrebovať na zablokovanie mobilného zariadenia u operátora.