Slovenská sporiteľňa, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 mení všeobecné obchodné podmienky a produktové obchodné podmienky.

Pripravili sme pre vás prehľad súčasných a nových obchodných podmienok (po kliknutí na príslušný nadpis sa vám otvoria dané obchodné podmienky).

Všeobecné obchodné podmienky

Kreditné karty a povolené prečerpania

Cenné papiere a investičné služby

Treasury produkty

Platobné služby

Depozitné produkty