Program pre začínajúcich podnikateľov pomáha farmárom rozbehnúť biznis


Majiteľka farmy Monika v Rimavskej Sobote začínala na 20 hektároch, ale verí, že raz bude obhospodarovať 34 hektárov. Chce pestovať repku ozimnú a hrach, chovať ovce a ošípané, aby mohla predávať kvalitné jahňacie i bravčové mäso. 

To, čo si vysnila, dala na papier a uspela s podnikateľským zámerom. Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) schválila farmárke v rámci programu Mladý farmár nenávratný finančný príspevok vo výške 50-tisíc eur. Než jej ho však vyplatí, prejde niekoľko mesiacov.

Banka je rýchlejšia ako PPA

Problém je, že Monika potrebuje kúpiť sadenice, ovce, chovnú prasnicu a  traktor čím skôr, lebo sezóna sa začína. „Podobný problém rieši veľa poľnohospodárov, ale začínajúcim podnikateľom, ktorí získali podporu od Poľnohospodárskej platobnej agentúry vieme pomôcť veľmi rýchlo. Preklenovací úver pre začínajúcich farmárov sa dá u  nás vybaviť za niekoľko dní. Splácať ho budú z  príspevku agentúry,“ vysvetľuje Tigran Aleksanyan z  Programu pre začínajúcich podnikateľov, ktorý ako prvá komerčná banka na Slovensku rozbehla Slovenská sporiteľňa.

Začínajúcich podnikateľov podporuje, aj keď nejde o klientov banky. Majiteľke farmy poskytli 25-tisíc eur, ktorá ich začala využívať a vráti ich hneď ako dostane príspevok od PPA.

Podobný problém nastáva pri príspevku na začatie podnikania z  úradu práce. Odsúhlasenie príspevku nie je to isté, ako mať peniaze na účte a začať ich investovať do projektu. „Môžete postaviť biznis plán a  finančnú kalkuláciu na tom, že príspevok dostanete, ak splníte podmienky, ale máte ošetrené aj to, že štát ich vám vyplatí v dvoch splátkach,“ pýta sa klientov Tigran a často túto otázku riešia aj ďalší špecialisti banky.

Dopyt priťahuje investície

Tí, ktorí sa chcú pustiť do podnikania v poľnohospodárstve, veľmi často bojujú s  finančnými problémami. Potrebujú ich na zariadenie, ale aj na technologické vybavenie.

Včelár Oto z Jánoviec sa chce osamostatniť a chovať včely tak ako jeho rodičia. S vybavením starým 50 rokov sa to však nedá. Zvlášť, ak chce svojich 130 včelstiev rozšíriť na 150, keďže dopyt po jeho kvalitnom mede je v  okolí veľký. „V tomto prípade nebol problém úver schváliť, keďže dopyt po mede prevyšoval ponuku. Investícia do zariadenia bola logická,“ hovorí Soňa Šulková zo Slovenskej sporiteľne, ktorá sa stará o  začínajúcich podnikateľov z Trnavského kraja.

Plán je základom úspechu

Podnikať v  poľnohospodárstve je jedným z najťažších biznisov. Nejde len o to, ako sa darí firme, farmári a farmárky sú závislí od počasia. Najväčší problém, s  ktorým poľnohospodári zápasia, sú mimoriadne udalosti. Jeden rok je priveľké sucho a farmár potrebuje extra peniaze na zavlažovanie, inokedy zasiahnu jarné mrazy a treba kúpiť sviece na zohrievanie ovocných sadov.

Každá takáto nepredvídateľná udalosť si vyžaduje extra peniaze, ale aj čas. Aj preto musia poľnohospodári pozerať na svoje podnikanie každý rok ako na nový projekt so všetkými rizikami.

Ešte pred sezónou si musia urobiť prehľad všetkých rizík a možností a vyčísliť, na koľko by ich vyšli, ak by sa stali. „Preto by mali poľnohospodári plánovať vopred. Ak riziká správne pomenujú, vieme im aj s  tým finančne pomôcť,“ dodáva Tigran. „Vychádzame zo štatistík, že najviac projektov začínajúcich podnikateľov skončí do troch rokov, hoci sú to dobré nápady, ktoré majú potenciál sa uživiť. Preto sme sa rozhodli podporovať ich a pomôcť im zvládnuť náročný začiatok a rozbeh,“ vysvetľuje Tigran.

Už milióny pre začínajúcich podnikateľov

Samotný Program pre začínajúcich podnikateľov Slovenskej sporiteľne získal v roku 2016 Európsku cenu za podporu podnikania. Od začiatku fungovania sa doň prihlásilo viac ako 7 000 začínajúcich podnikateľov.

Okrem pomoci s prípravou podnikateľského zámeru, overením obchodného a  finančného plánu v rámci programu schválila banka stovky pôžičiek začínajúcim podnikateľom a podnikateľkám, vrátane farmárov a farmárok. Začínajúci podnikatelia zapojení do programu vytvorili už stovky pracovných miest po celom Slovensku.

Autor: Miro Mriz pre Roľnícke noviny

Rozbiehate aj vy vlastný biznis a potrebujete ho dofinancovať? Prediskutujte váš biznis plán s našimi špecialistami pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a zistite možnosti jeho financovania s našimi štartovacími úvermi.