Nechcete byť v podnikaní bez peňazí? Nastavte si finančný plán

Finančný plán sa niekedy nazýva aj finančné očakávania. Je to preto, že nič, s čím rátate do budúcnosti, nie je isté. Ak však máte plán, možné turbulencie budúcich udalostí vás neohrozia natoľko, ako keby ste po celý čas improvizovali.

Tu sa núka ešte jedno dôležité vysvetlenie – ak hovoríme o finančnom pláne, nemyslíme tým žiadnu sofistikovanú analýzu či nákup špeciálneho softvéru. Na základný prepočet finančnej situácie pri malých firmách úplne postačí excelovská tabuľka, dokonca si poradíte aj s perom a papierom. Všetky ostatné špeciálne a finančne nákladné online aplikácie využívajte až vtedy, keď trochu narastiete.

Sledujte si splatnosť faktúr

Na rozdiel od zamestnania nedostanete pri podnikaní peniaze pravidelne začiatkom mesiaca. Dokonca, ani keď si odrobíte zákazku.

Dohodnite sa vopred s firmou, ktorej služby dodávate, na splatnosti faktúr. Ideálne je, ak dostanete zaplatené vopred za celú prácu alebo aspoň za jej časť. V praxi však často firmy očakávajú splatnosť 15 dní, niektoré 30, ale nie je výnimka ani 60 či 90 dní.

Znamená to, že ak na projekte pracujete v júni a júli, v auguste ho vyfakturujete, peniaze na účte pri 60-dňovej splatnosti budete mať niekedy na prelome septembra/októbra. A to stále hovoríme o odmene za prácu, ktorú ste odovzdali začiatkom leta.

Rozdeľte väčšiu zákazku na menšie

Aby ste dobu čakania na peniaze skrátili čo najviac, fakturujte hneď po odovzdaní projektu, tovaru, služby. Prípadne, zvážte ešte jednu možnosť – agilný prístup k projektom.

Objednávku rozdeľte – ak to vaše podnikanie dovoľuje – na viac častí a odovzdávajte a fakturujte ju postupne.

Napríklad, programujete e-shopy. Ak si zákazku rozdelíte na štyri fázy – koncept, grafika, riešenie, nasadenie, môžete ich postupne odovzdávať a fakturovať. Po tom, ako klient schváli grafiku, môžete ju vyfakturovať a programujete už počas doby, keď čakáte na preplatenie faktúry. Takýmto spôsobom viete rozdeliť mnohé podnikateľské aktivity, len sa na tom treba vopred dohodnúť s klientom.

Zároveň ste pri tomto prístupe krytí aj pre situácie, keď sa klient rozhodne zmeniť vo fáze štyri nastavenia z fázy jedna. Povedzme, že pred dokončením projektu chce zmeny v grafike, ktorú predtým odsúhlasil. Takto mu ich viete fakturovať, pretože už táto časť riešenia bola odovzdaná a máte podpísané, že s ňou bol spokojný.