Zamestnať alebo spolupracovať externe? Ako do firmy priniesť viac kvalitných ľudí

Mať okolo seba tím ľudí, ktorí spoločne pracujú na vašom podnikateľskom projekte, má dve strany mince. Na jednej strane môžete napredovať rýchlejšie. No na strane druhej potrebujete ľudí zaplatiť a vedieť ich riadiť. Pozrite si rôzne spôsoby, ako môžete zamestnať alebo inak angažovať vo svojej firme ďalších ľudí.

Prvým zamestnancom, aj keď neoficiálnym, je vždy samotný začínajúci podnikateľ. Pri finančnom plánovaní vášho podnikania si nezabudnite vyčleniť financie aj na očakávané náklady spojené s výplatou vašich príjmov z podnikania (na vaše súkromné výdavky).

S účtovníkom si vopred dohodnite spôsob, ako si vašu odmenu budete vyplácať – či si budete pravidelne „ťahať z kasy“ ako živnostník, alebo si budete ako konateľ vyplácať odmenu za výkon funkcie. Alebo so sebou urobte pracovnú zmluvu a môžete si vyplácať oficiálnu mzdu, stane sa z vás zamestnávateľ. Podľa finančného plánu zistíte, či vaše podnikanie bude generovať dostatok peňazí, aby zaplatilo aj vaše súkromné výdavky. A podľa toho zvoľte formu vyplácania samých seba.

Ak sa už darí a ste si istí, že firma vygeneruje mesačne dostatok peňazí, aby zaplatila nielen majiteľa, ale aj ďalších ľudí, treba nájsť vhodnú formu.

Spolupráca s inými živnostníkmi

Pre vás ako majiteľa malej firmy je administratívne jednoduchšie, ak máte spolupracovníkov, ktorí majú svoje živnosti alebo eseročky. Dohodnete sa s nimi písomne na podmienkach spolupráce, na konci mesiaca pošlú faktúru na dohodnutú sumu, ktorú len preplatíte. Nemusíte tak zabezpečovať každý mesiac celú mzdovú agendu zamestnancov.

Ak potrebujete pri svojom podnikaní ľudí, ktorí vykonávajú tvorivú prácu – čo je oblasť, ktorá sa týka napríklad aj programátorov – môžete zvážiť spoluprácu na základe autorskej zmluvy. Prakticky táto forma spolupráce vyzerá ako fakturovanie od živnostníka – príde faktúra a vy ju preplatíte.

Pri určitom type práce, napríklad keď potrebujete zamestnať asistentku alebo vrátnika, potrebujete uzavrieť riadny zamestnanecký pomer, či už na plný, alebo na skrátený pracovný úväzok. Pri vykonávaní opakovanej práce rovnakého charakteru je zamestnanie často jediná voľba, pretože práca na živnosť či autorskú zmluvu má svoje obmedzenia.

Ako zamestnať ľudí

Pre začínajúce firmy je prijímanie zamestnancov komplikovaný a administratívne náročný proces, ako do firmy získať ľudí. Zamestnanec totiž okrem hrubej mzdy, na ktorej sa s ním dohodnete, viaže na seba ďalšie náklady, ktoré zaňho ako zamestnávateľ budete platiť Sociálnej a zdravotnej poisťovni – to je v súčte tá často spomínaná superhrubá mzda.

Napríklad pri hrubej mesačnej mzde 1 000 eur dostane zamestnanec približne 762 eur, no náklady firmy sú 1 352 eur. Na odvody medzi hrubou mzdou (1 000 – 762) prispieva zamestnanec, odvody medzi superhrubou mzdou a hrubou mzdou (1 352 – 1 000) hradí zamestnávateľ, teda vaša firma.

Ak chcete zamestnať rodinného príslušníka, tiež musí mať riadnu pracovnú zmluvu. Ibaže by nepoberal odmenu. Potom, ak je príbuzný v priamom rade – manžel, potomok, rodič, prarodič, vnúča či súrodenec (takže nie bratranec či nevesta), zmluvu mať nemusí, ibaže musí spĺňať ešte jednu podmienku – je dôchodkovo poistený, je poberateľ dôchodku alebo je žiak do 26 rokov.