Zamestnať alebo spolupracovať externe? Ako do firmy priniesť viac kvalitných ľudí

Pri určitom type práce, napríklad keď potrebujete zamestnať asistentku alebo vrátnika, potrebujete uzavrieť riadny zamestnanecký pomer, či už na plný, alebo na skrátený pracovný úväzok. Pri vykonávaní opakovanej práce rovnakého charakteru je zamestnanie často jediná voľba, pretože práca na živnosť či autorskú zmluvu má svoje obmedzenia.

Ako zamestnať ľudí

Pre začínajúce firmy je prijímanie zamestnancov komplikovaný a administratívne náročný proces, ako do firmy získať ľudí. Zamestnanec totiž okrem hrubej mzdy, na ktorej sa s ním dohodnete, viaže na seba ďalšie náklady, ktoré zaňho ako zamestnávateľ budete platiť Sociálnej a zdravotnej poisťovni – to je v súčte tá často spomínaná superhrubá mzda.

Napríklad pri hrubej mesačnej mzde 1 000 eur dostane zamestnanec približne 762 eur, no náklady firmy sú 1 352 eur. Na odvody medzi hrubou mzdou (1 000 – 762) prispieva zamestnanec, odvody medzi superhrubou mzdou a hrubou mzdou (1 352 – 1 000) hradí zamestnávateľ, teda vaša firma.

Ak chcete zamestnať rodinného príslušníka, tiež musí mať riadnu pracovnú zmluvu. Ibaže by nepoberal odmenu. Potom, ak je príbuzný v priamom rade – manžel, potomok, rodič, prarodič, vnúča či súrodenec (takže nie bratranec či nevesta), zmluvu mať nemusí, ibaže musí spĺňať ešte jednu podmienku – je dôchodkovo poistený, je poberateľ dôchodku alebo je žiak do 26 rokov.