Ako prebrať zabehnutú lekársku prax

Jednou z možností, ako sa stať majiteľom vlastnej lekárskej praxe, je kúpiť si už fungujúcu ambulanciu.

Hodnotnejšie (a drahšie) sú zariadenia so sídlom v centre väčších miest – tu ich však býva viac a konkurencia je väčšia. Hnuteľný a nehnuteľný majetok má tiež vplyv na cenu praxe.

Najdôležitejšou zložkou pri určovaní kúpnej ceny je však nehmotná súčasť ambulancie, a to jej reputácia. Je to ťažko kvantifikovateľná veličina, ale veľmi dôležitá. Práca a vedomosti, ktoré lekári a zdravotnícky personál investovali do fungovania praxe, sa odrážajú v počte pacientov.

Reputácia má najväčšiu váhu v prípade lekárov, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v odboroch všeobecné lekárstvo pre deti, dorast a dospelých, vo veľkej miere aj v odboroch gynekológia, pôrodníctvo či zubné lekárstvo, kde prichádzajú pacienti k svojmu lekárovi podľa zdravotného obvodu, ktorý poskytovateľovi prideľuje vyšší územný celok (VÚC) podľa sídla praxe. Ak však so svojím lekárom nie sú spokojní, môžu ho zmeniť a nájsť si iného lekára aj mimo svojho obvodu.

Prečo je ambulancia na predaj?

Je veľmi dôležité, aby ste získali relevantné informácie o tom, prečo je konkrétna ambulancia na predaj. Je tam málo pacientov, ambulancii sa finančne nedarí, lekár či zubárka má sám zdravotné problémy alebo už je vo veku, keď hľadá náhradníka? Chce s vami transparentne komunikovať a pomôcť vám, aby zmena prebehla plynulo?

Vyžiadajte si preto od predávajúceho informácie o hospodárení ambulancie, o počte pacientov a charaktere služieb, ktoré ambulancia poskytuje.

Od koho odkupovať?

Najjednoduchšia forma preberania ambulancie nastane, ak odkupujete ambulanciu od firmy – s. r. o. – a stanete sa jej novým majiteľom buď ako fyzická osoba, alebo ako s. r. o. Pri korektnej komunikácii s VÚC a poisťovňami naďalej zostávajú v platnosti zmluvy a povolenia. V zmluve o prevode podielu či vlastníctva však preberáte nielen zabehnutú firmu, ale aj jej záväzky, všetky pozitíva a negatíva. 

Prax, ktorú chcete prevziať, si poriadne preverte. Informácie o tom, aké osoby sú v orgánoch firmy, ktorá ambulanciu vedie, nájdete napríklad v Obchodnom registri. Informácie o hospodárení s. r. o., resp. o jej súdnych sporoch, exekúciách, záväzkoch voči poisťovniam a finančnej správe sa dozviete na Finstat.sk.

Pokiaľ ste s. r. o. a odkupujete od inej s. r. o. len jej majetok, potrebujete zmluvu o prevode majetku. V takom prípade bude potrebné, aby ste si vybavili nové povolenie na prevádzku od VÚC a dohodli nové zmluvy s poisťovňami. 

Ak preberáte ambulanciu ako SZČO alebo od SZČO, je to najkomplikovanejší proces. Budete musieť zmenu prekonzultovať s poisťovňami, a to v úzkej súčinnosti odchádzajúceho lekára či majiteľa ambulancie. Navyše, informácie o hospodárení ambulancie, ktorú vedie SZČO, nenájdete na Finstat.sk alebo v Registri účtovných závierok, preto si od nich vyžiadajte ich účtovné výkazy, ktoré následne prekonzultujete s odborníkom. 

Ak má ambulancia úvery a lízingy, je potrebné ešte pred jej predajom a samotným uzatvorením kúpnej zmluvy požiadať o súhlas banky alebo lízingovej spoločnosti so zmenou pristupujúceho dlžníka. V každom prípade odporúčame konzultovať preberanie ambulancie s poisťovňami, VÚC, a nepodpisovať žiadne zmluvy ani neuhrádzať žiadne platby bez konzultácie zmlúv s právnikom, advokátom či s bankou, ktorá vám môže pomôcť s financovaním preberania. 

Aby ste mohli urobiť zodpovedné rozhodnutie o preberaní ambulancie, pomôže vám, ak budete mať taktiež:

  • Zmluvu alebo návrh zmluvy o preberaní ambulancie (napr. zmluva o prevode vlastníctva, majetku), kde bude uvedené, čo je predmetom odkúpenia, aký je časový harmonogram preberania ambulancie a rozpočet na prevzatie.
  • Pokiaľ preberáte ambulanciu od s. r. o. uprostred roka, priebežné účtovné výkazy ambulancie, ktorú plánujete prebrať od začiatku daného roka.
  • Pokiaľ preberáte ambulanciu od SZČO, účtovné výkazy a daňové priznania ambulancie, ktorú plánujete odkúpiť, za posledné ucelené účtovné obdobie.
  • Zistený postup, ako si zabezpečiť nové povolenie z VÚC na novú firmu. 

Tieto informácie vám môžu pomôcť zistiť, či ambulancia, ktorú chcete prebrať, je finančne zdravá. Prípadne si vďaka nim dokážete optimálne nastaviť finančný plán. Prečítajte si viac o finančnom zdraví ambulancie.

Ak by ste si chceli na časť preberania ambulancie požičať, prípadne požiadať o úver alebo lízing na otvorenie ambulancie na zelenej lúke, pozrite si, ktoré informácie sú pre banku dôležité

Pre lekárov a lekárky, ktorí chcú zostať a ordinovať na Slovensku, sme pripravili špeciálny program. V rámci programu poskytujeme úvery a lízingy lekárom, ktorí otvárajú alebo nedávno otvorili svoju prvú ambulanciu. Na jeho stránke nájdete inšpiratívne príbehy ľudí, ktorí išli cestou vlastnej ambulancie, ale aj tipy a rady, ako otvoriť vlastnú prax či prebrať zabehnutú ambulanciu. 

Obsah bol pripravený v spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov a s Advokátskou kanceláriou ŠKODLER & PARTNERS.