Ekofarma je in: Čo všetko treba splniť, aby ste si ju mohli otvoriť


Treba sa zaregistrovať na tom obecnom, resp. mestskom úrade, v ktorého katastri sa pôda nachádza. Je pritom nevyhnutné mať doklady o vlastníctve pozemku alebo o jeho prenájme, ale aj doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, ako napríkad doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa tam nachádzajú zavlažovacie systémy.

Po zaregistrovaní dostane poľnohospodár či farmárka identifikačné číslo organizácie (IČO). Na Finančnej správe Slovenskej republiky si musí vyžiadať daňové identfikačné číslo (DIČ). Samostatne hospodáriaci roľník sa už potom nezapisuje do živnostenského ani obchodného registra.

Prepotrebné peniaze

Aj v podnikaní v poľnohospodárstve platí, že na začiatok by ste mali mať jasný plán, odhodlanie, zručnosti a osobné predpoklady, a samozrejme, aj našetrené peniaze. Na dofinancovanie však môžete využiť buď komerčné nástroje – ako napríklad program Slovenskej sporiteľne pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky, ktorý podporuje aj farmárov a farmárky. Banka cez program pomáha s financovaním, ale – ak treba – poradí aj s nastavením finančného plánu.

Ekofarmári a ekofarmárky majú tiež nárok aj na finančnú podporu od štátu. Patrí medzi ne napríklad platba na ekologické poľnohospodárstvo, v rámci ktorej sa podporuje práve hospodárenie na pôde ekologickým spôsobom. „Za predpokladu, že by bol začínajúci poľnohospodár aj mladým poľnohospodárom alebo poľnohospodárkou, môže žiadať aj o túto platbu,“ vymenúva zástupkyňa PPA. Samozrejme treba splniť všetky požadované podmienky. Tie má agentúra uvedené na svojom webe aj s konkrétnymi typmi podpory.

Poľnohospodári a farmárky môžu využiť podporu aj z projektových opatrení. „Je na nich, do ktorej výzvy sa zapoja a podajú žiadosť. Rovnako môžu využiť aj štátnu pomoc. Kompletný zoznam nájde na stránke s aktuálnymi výzvami,“ uzatvára Vladimíra Pôbišová.

Slovenská sporiteľňa môže pomôcť aj začínajúcim farmárom a farmárkam, ktorí majú schválený nenávratný finančný práspevok od štátu. Než im však PPA podporu vyplatí, prejde zopár mesiacov. Problém je, že pestovatelia potrebujú kúpiť sadenice, ovce, chovnú prasnicu či traktor čím skôr, lebo sezóna sa začína. Využiť preto môžu preklenovací úver z banky, ktorý si môžu vybaviť za niekoľko dní. Splácať ho budú z príspevku agentúry podľa toho, ako im budú chodiť platby z PPA. Program je však určený aj farmárom a farmárkom, ktorí farmárčia aj bez podpory štátu, prípadne chcú rozbehnúť biznis v inom odvetví.

Rozbiehate aj vy vlastnú farmu a potrebujete ju dofinancovať? Prediskutujte váš biznis plán s našimi špecialistami pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a zistite možnosti jeho financovania s našimi úvermi na štart podnikania.