Ekofarma je in: Čo všetko treba splniť, aby ste si ju mohli otvoriťČi spĺňate prísne podmienky ekologického hospodárstva, potvrdí až inšpekcia. Ak vám vydá odporúčanie, môžete sa zaregistrovať. Ekologickým pestovateľom či chovateľkou sa oficiálne stávate až odo dňa registrácie.

Popularita bioproduktov narastá, a tým aj šanca presadiť sa na trhu s ekologickým  hospodárstvom alebo biofarmou. V súlade s prírodou môžete chovať hospodárske zvieratá – hydinu, dobytok, ošípané a ovce, pestovať plodiny, bylinky, oblilniny a strukoviny, krmivo pre zvieratá alebo vyrábať med, mliečne výrobky či čaje z byliniek.


Na to, aby bolo všetko „kóšer“ a aby sa začínajúci biohospodár či ekofarmárka nedostali do problémov, musia splniť niekoľko podmienok. V prvom rade je nutné používať špeciálne pestovateľské a chovateľské postupy, ktoré zamedzujú poškodzovaniu a ničeniu životného prostredia, ako uvádza na svojej webstránke aj Ekotrend Slovakia - zväz ekologického poľnohospodárstva.

Základnou zásadou je zákaz vysievať geneticky modifikované osivá a používať syntetické hnojivá, herbicídy, pesticídy či iné chemikálie. Ak ale chcete mať aj oficiálnu pečiatku ekologickologického hospodárstva, je potrebné sa zaregistrovať v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP).

Ešte predtým však požiadate o osvedčenie od inšpekcie, ktorá spraví vstupné preverenie farmy. Takúto vstupnú kontrolu robia v súčasnosti na Slovensku dve firmy - Naturalis SK a Biokont CZ (zoznam inšpekčných firiem vedie ÚKSÚP, môže sa rozšíriť, prípadne zúžiť). V zázname zo vstupného preverenia inšpektor uvedie, či odporúča alebo neodporúča registráciu do registra prevádzkovateľa.

„Ak podaná žiadosť o registráciu do registra prevádzkovateľov obsahuje všetky potrebné náležitosti, ústav (ÚKSÚP) žiadateľa či žiadateľku zaregistruje do registra prevádzkovateľov do 30 dní od prijatia úplnej žiadosti,“ vysvetľuje Vladimíra Pôbišová z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Až odo dňa zaregistrovania sa stáva poľnohospodár/ka aj oficiálne ekofarmárom alebo farmárkou.

Vstupnou kontrolou to však nekončí. Inšpekcia chodí na kontrolu aj počas fungovania farmy. Podľa PPA musí mať každý registrovaný prevádzkovateľ uzavretú zmluvu na výkon kontrol s jednou z oprávnených inšpekčných organizácií, a to počas celého trvania registrácie. „V opačnom prípade mu bude registrácia zrušená,“ dodáva Vladimíra Pôbišová. Úradu treba okrem toho hlásiť každú zmenu, a to do 30 dní od jej vykonania.

Skôr ako toto všetko absolvujete, dobre si premyslite, či dokážete viesť svoju farmu v duchu ekologických zásad dlhodobo. Ako pripomína Zuzana Homolová zo Zväzu ekologického poľnohospodárstva, ekofarmár/ka sa zaväzuje zotrvať v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby až na päť rokov.

Prejsť cez spleť administratívy

Samozrejme, od myšlienky k ekofarme vedie dlhšia cesta. Jednou z veľkých výziev býva získať pôdu. Následne sa treba zaregistrovať aspoň ako samostatne hospodáriaci roľník, ak teda nechcete začať hneď vo veľkom, napríklad ako družstvo.

Neexistuje však jedna centrálna evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov. Farmárčenie nie je živnosťou, preto zápis roľníkov neprebieha cez jednotné kontaktné miesta. 


Treba sa zaregistrovať na tom obecnom, resp. mestskom úrade, v ktorého katastri sa pôda nachádza. Je pritom nevyhnutné mať doklady o vlastníctve pozemku alebo o jeho prenájme, ale aj doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, ako napríkad doklad o hydromelioralizačných zariadeniach v pôde, t. j. či sa tam nachádzajú zavlažovacie systémy.

Po zaregistrovaní dostane poľnohospodár či farmárka identifikačné číslo organizácie (IČO). Na Finančnej správe Slovenskej republiky si musí vyžiadať daňové identfikačné číslo (DIČ). Samostatne hospodáriaci roľník sa už potom nezapisuje do živnostenského ani obchodného registra.

Prepotrebné peniaze

Aj v podnikaní v poľnohospodárstve platí, že na začiatok by ste mali mať jasný plán, odhodlanie, zručnosti a osobné predpoklady, a samozrejme, aj našetrené peniaze. Na dofinancovanie však môžete využiť buď komerčné nástroje – ako napríklad program Slovenskej sporiteľne pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky, ktorý podporuje aj farmárov a farmárky. Banka cez program pomáha s financovaním, ale – ak treba – poradí aj s nastavením finančného plánu.

Ekofarmári a ekofarmárky majú tiež nárok aj na finančnú podporu od štátu. Patrí medzi ne napríklad platba na ekologické poľnohospodárstvo, v rámci ktorej sa podporuje práve hospodárenie na pôde ekologickým spôsobom. „Za predpokladu, že by bol začínajúci poľnohospodár aj mladým poľnohospodárom alebo poľnohospodárkou, môže žiadať aj o túto platbu,“ vymenúva zástupkyňa PPA. Samozrejme treba splniť všetky požadované podmienky. Tie má agentúra uvedené na svojom webe aj s konkrétnymi typmi podpory.

Poľnohospodári a farmárky môžu využiť podporu aj z projektových opatrení. „Je na nich, do ktorej výzvy sa zapoja a podajú žiadosť. Rovnako môžu využiť aj štátnu pomoc. Kompletný zoznam nájde na stránke s aktuálnymi výzvami,“ uzatvára Vladimíra Pôbišová.

Slovenská sporiteľňa môže pomôcť aj začínajúcim farmárom a farmárkam, ktorí majú schválený nenávratný finančný práspevok od štátu. Než im však PPA podporu vyplatí, prejde zopár mesiacov. Problém je, že pestovatelia potrebujú kúpiť sadenice, ovce, chovnú prasnicu či traktor čím skôr, lebo sezóna sa začína. Využiť preto môžu preklenovací úver z banky, ktorý si môžu vybaviť za niekoľko dní. Splácať ho budú z príspevku agentúry podľa toho, ako im budú chodiť platby z PPA. Program je však určený aj farmárom a farmárkom, ktorí farmárčia aj bez podpory štátu, prípadne chcú rozbehnúť biznis v inom odvetví.

Rozbiehate aj vy vlastnú farmu a potrebujete ju dofinancovať? Prediskutujte váš biznis plán s našimi špecialistami pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a zistite možnosti jeho financovania s našimi úvermi na štart podnikania.