Brat a sestra založili strojársku firmu: Začali sme v otcovej garáži

Skúsenosti získané prácou v Nemecku pretavené do vlastnej firmy. Súrodenci Helena a Filip Janíkovci otvorili svoj vlastný strojársky podnik FeinTech.

Skúsenosti získané prácou v Nemecku pretavené do vlastnej firmy. Súrodenci Helena a Filip Janíkovci otvorili svoj vlastný strojársky podnik FeinTech.

Helena Janíková v rozhovore s Kristínou Majerovou z redakcie Akčné ženy prezradila:

  • čo z praxe získanej v Nemecku pretavila do vlastnej firmy,
  • akým úskaliam čelí začínajúci podnik v dobe pandémie,
  • či sa nebála vstúpiť do rodinnej firmy,
  • aké je to začať podnikanie s podporou najväčšej strojárenskej firmy v Bavorsku.

Myšlienka založenia podniku vznikla práve u vášho brata, ktorý dlhé roky pracoval v Nemecku ako CNC nastavovač. Tušil už vtedy, že raz si bude chcieť strojársky podnik otvoriť aj on? 

Prvá vízia brata bola taká, že si išiel do Nemecka zarobiť na svoju prvú vysnívanú motorku. Na Slovensku mal prax síce len dva mesiace, ale chcel skúsiť uplatnenie vo svojom odbore. Vďaka šikovnosti našiel pracovné miesto hneď v prvej firme, ktorú oslovil. Nemecká strojárina ho veľmi bavila, učil sa novým veciam, najnovším technológiám. Jedného dňa prišiel za mnou s tým, že by tiež chcel mať raz svoj strojársky podnik na takej vysokej úrovni ako firma, kde robil. Po šiestich rokoch práce v Nemecku sa tento sen stal skutočnosťou.

Kedy ste sa rozhodli vstúpiť do vlastného podnikania?

Celý náš zámer, ako podnikať, čo vyrábať a ako to celé zrealizovať, sme spracovali do podnikateľského plánu, ktorý sme predložili spolu s krátkou prezentáciou nemeckému partnerovi, u ktorého sme pracovali. Stretlo sa to s veľkým úspechom a s nadšením, pretože majiteľ firmy bol s našou prácou vo firme veľmi spokojný a povedal, že sme ľudia, ktorých hľadal. To bol moment, keď sme si s bratom povedali, že s podporou najväčšej strojárskej firmy v Bavorsku sa nemusíme báť vkročiť do sveta podnikania.

Mali ste nasporené peniaze na rozbeh alebo ste si museli požičať?

Potrebovali sme nakúpiť CNC stroje a techniku na leštenie. Oslovili sme asi štyri banky, no všade to vyzeralo beznádejne. Jedného dňa, keď sme šli z nákupného centra, sme zazreli pobočku Slovenskej sporiteľne, tak sme to išli opäť vyskúšať. Boli sme nadšení, keď nám banková poradkyňa povedala, že v tom nebude problém, pretože Slovenská sporiteľňa má ako jediná banka na Slovensku program financovania pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

Ako konkrétne vám Slovenská sporiteľňa pomohla?

Celé to trvalo približne šesť mesiacov, keďže sme obaja pracovali v Nemecku. Ján Žovin z Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky nám radil najmä pri tvorbe cash flow, ktorý bol dôležitou súčasťou žiadosti o úver. Z veľkej časti sme čerpali z podnikateľského plánu, ktorý sme vypracovali pre nemeckého partnera. Prístup pána Žovina bol naozaj profesionálny, vďaka jeho priateľskému a osobitnému nasadeniu sa nám peniaze na stroje podarilo získať v plnej výške.

Kedy ste sa rozhodli vstúpiť do vlastného podnikania?

Celý náš zámer, ako podnikať, čo vyrábať a ako to celé zrealizovať, sme spracovali do podnikateľského plánu, ktorý sme predložili spolu s krátkou prezentáciou nemeckému partnerovi, u ktorého sme pracovali. Stretlo sa to s veľkým úspechom a s nadšením, pretože majiteľ firmy bol s našou prácou vo firme veľmi spokojný a povedal, že sme ľudia, ktorých hľadal. To bol moment, keď sme si s bratom povedali, že s podporou najväčšej strojárskej firmy v Bavorsku sa nemusíme báť vkročiť do sveta podnikania.

Mali ste nasporené peniaze na rozbeh alebo ste si museli požičať?

Potrebovali sme nakúpiť CNC stroje a techniku na leštenie. Oslovili sme asi štyri banky, no všade to vyzeralo beznádejne. Jedného dňa, keď sme šli z nákupného centra, sme zazreli pobočku Slovenskej sporiteľne, tak sme to išli opäť vyskúšať. Boli sme nadšení, keď nám banková poradkyňa povedala, že v tom nebude problém, pretože Slovenská sporiteľňa má ako jediná banka na Slovensku program financovania pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

Ako konkrétne vám Slovenská sporiteľňa pomohla?

Celé to trvalo približne šesť mesiacov, keďže sme obaja pracovali v Nemecku. Ján Žovin z Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky nám radil najmä pri tvorbe cash flow, ktorý bol dôležitou súčasťou žiadosti o úver. Z veľkej časti sme čerpali z podnikateľského plánu, ktorý sme vypracovali pre nemeckého partnera. Prístup pána Žovina bol naozaj profesionálny, vďaka jeho priateľskému a osobitnému nasadeniu sa nám peniaze na stroje podarilo získať v plnej výške.

CNC stroje a technika sú však len jednou časťou. Potrebujú byť niekde vhodne uložené, mať svoj priestor, svoju „halu“. Kde ich máte umiestnené vy?

Vzhľadom na finančné prostriedky sme v tom mali jasno hneď na začiatku. Z vlastných zdrojov sme si prerobili otcovu dvojgaráž, kde sme ešte aj dnes. Rodičom sme veľmi vďační za túto možnosť, pretože sme na začiatku podnikania ušetrili na nájme nemalé prostriedky.

Nebáli ste sa ísť do rodinnej firmy? Rozumiete si s bratom aj v práci? 

To je asi posledná vec, ktorej by som sa bála. (úsmev) S bratom si odmalička veľmi dobre rozumieme, máme toho veľa spoločného. Máme radi motorky, cestovanie, kone... V práci sa navzájom dopĺňame a rešpektujeme. Ako brat hovorí, on má úžasné nápady a ja ich vždy ešte vylepším. (úsmev)

Brat má na starosti predovšetkým kompletnú technológiu a plánovanie výroby súčiastok. Ja zase povrchovú úpravu. Množstvo dielov, ktoré vyrábame, musíme odihliť a rôzne upraviť, často aj pomocou zubárskej techniky a mikroskopu. Vzájomne spolupracujeme, keď treba pripravovať cenové ponuky, objednávky, prípadne reporty pre Nemecko.

Pri veľmi presných dieloch je dôležitá už kvalita polotovaru. Ako riešite kvalitu materiálov? 

Pri nákupe materiálu rozhoduje u nás predovšetkým kvalita a termín dodania. Dôležitá je najmä tavba materiálu a pôvod. Pri mnohých objednávkach potrebujeme materiál, ktorý bežne na Slovensku alebo v Česku nezoženiete, preto ho nakupujeme priamo od firmy, pre ktorú diel vyrábame.

V priebehu roka 2021 sme pocítili nárast cien materiálov a dlhšie termíny dodania v porovnaní s rokom 2019, keď tu pandémia ešte nebola. Stalo sa nám , že materiál meškal aj dva týždne alebo bol dodaný v horšej kvalite, čo bol potom problém pri obrábaní. Na povrchu boli trhliny a materiál sme museli reklamovať. 

Ako meriate požadované presné rozmery? Museli ste si zadovážiť nejaké meracie zariadenie na presné meranie požadovaných rozmerových tolerancií?

Každá súčiastka má svoj výkres, na ktorom sú dané jednotlivé rozmery a ich tolerancie. Na meranie najprísnejších tolerancií používame 3D merací prístroj, ktorý sme zakúpili koncom roka 2021. Dokáže zmerať aj malé miery na neprístupných miestach. Na meranie kontúr, zrazených hrán a rádiusov používame optický profilprojektor a na bežné meranie používame mikrometre, rôzne kalibre na závity a otvory.

Predpokladom úspešnej firmy je schopnosť predvídať. Mali ste vopred vypracovaný biznis plán? Vedeli ste už vopred predpokladať dopyt?

Áno. Všetky potrebné analýzy sme mali vypracované v našom podnikateľskom pláne. Keďže vyrábame komponenty pre elektrotechniku, optiku a zdravotechniku, vedeli sme hneď na začiatku, že dopyt v tejto oblasti bude veľký a stabilnejší ako napríklad v automobilovom priemysle. Nie je veľa slovenských strojárenských firiem, ktoré sa špecializujú na túto oblasť, preto sme očakávali veľký dopyt z nemeckého trhu.

Riziko je vždy dobré rozložiť. Máte viacero zákazníkov?

Momentálne dodávame pre piatich nemeckých zákazníkov. Veľmi nás teší , že dopyt po našej kvalitnej výrobe stále rastie. Záujem je aj z rakúskych firiem, no uvidíme, ako to kapacitne vyriešime do budúcna.

Čiže všetky produkty idú na export do Nemecka?

Áno, celá produkcia smeruje do Nemecka. Naša výroba je naozaj špecifická a uplatnenie na slovenskom trhu by bolo malé, ak vôbec. Celkovo spolupráca s nemeckým trhom je pre nás veľmi zaujímavá. Keďže sme tam aj pracovali, máme tam vybudované dobré vzťahy a možnosti pre náš budúci rozvoj sú väčšie, ako by boli na domácom trhu.

Oslovila nás aj česká firma, ktorá chcela vyrobiť súčiastku pre automobil, no keďže sa špecializujeme na iné odvetvie, nebolo to pre nás zaujímavé.

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie?

Plánov máme viac než dosť .(úsmev) Sťahujeme sa do väčších priestorov, do novej výrobnej haly. Plánujeme zakúpiť ďalšie tri CNC stroje a stroj na omieľanie.

Chceme sa zamerať aj na frézovanie súčiastok, pretože dopyt po frézovaných dielov veľmi rastie. Plánujeme preto nákup CNC 5-osích fréz. Tiež budeme zväčšovať produkciu v oblasti výroby a leštenia kovov, čo znamená aj nábor ďalších pracovníkov.

Máme tiež možnosť zapojiť sa do projektu s ďalšou firmou, ktorá od nás vyžaduje aj montáž jednotlivých dielov. Nechcem predbiehať, no ak tento obchod bude úspešný, naša firma spraví veľký krok vpred. 

Rozbiehate aj vy vlastný biznis a potrebujete ho dofinancovať? Prediskutujte váš biznis plán s našimi špecialistami pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a zistite možnosti jeho financovania s našimi štartovacími úvermi.