Keď profíci začnú podnikať: Banka môže pomôcť v období dlhých termínov splatnosti faktúr