SPORObusiness úschovy

Účet pre potreby notárov a exekútorov:

 • vedenie účtu bez poplatku
 • bežné transakcie bez poplatku
 • výpisy bez poplatku

Výhody účtu SPORObusiness úschovy

 • účet je určený na ukladanie prostriedkov, ktoré:
  • notár prijal do úschovy v rámci svojej činnosti – notárske úschovy,
  • exekútor získal v prospech oprávnenej osoby v rámci exekučného konania – výťažky z exekúcií,
 • v menách EUR, USD, CZK, GBP,
 • k účtu nevydávame platobnú kartu,
 • bežné transakcie sú bez poplatku,
 • internetbanking a SMS služby bez poplatku,
 • transakcie na účtoch notárskych úschov realizujeme na základe poukazu vydaného notárom na hotovostný alebo bezhotovostný vklad/výber,
 • pri účtoch na poukazovanie výťažkov z exekúcie platí bežný spôsob, poukazynie sú potrebné,
 • pre zriadenie účtu potrebujete:
  • doklad o menovaní do úradu,
  • identifikačný doklad notára/exekútora.

Súvisiace produkty