Úroková opcia – IRC a IRF obchod

Zabezpečte sa pred poklesom aj nárastom:

  • ochrana pred výkyvmi úrokových sadzieb
  • v hlavných svetových a regionálnych menách

IRC obchod a IRF obchod

Súvisiace produkty