Dohoda o budúcej úrokovej miere – FRA obchod

 

 • fixácia úrokovej sadzby
 • permanentný prehľad o vývoji sadzieb
 • pohodlné uzatváranie obchodov cez telefón

FRA obchod

 • Forward rate agreement (FRA) je dohoda o budúcej úrokovej sadzbe,
 • predajom FRA kontraktu sa zabezpečíte proti očakávanému poklesu sadzby a nákupom FRA kontraktu proti rastu sadzieb,
 • fixujete si úrokovú sadzbu na určitý objem peňazí na isté časové obdobie,
 • v deň vysporiadania nedochádza k reálnemu transferu prostriedkov,
 • vypláca sa len rozdiel medzi dohodnutou sadzbou FRA a aktuálnou hodnotou úrokovej sadzby,
 • pre získanie produktu musíte spĺňať tieto podmienky:
  • minimálny objem obchodu 25 000 eur,
  • podpísaná zmluvná dokumentácia,
 • obchod môžete ho uzavrieť v hlavných svetových a regionálnych menách.

Súvisiace produkty