Eliminácia kurzových strát

  • pre vybraných klientov, ktorí obchodujú v iných menách

Výhody

  • treasury produkty poskytujeme vybraným klientom, ktorí obchodujú v iných menách ako v EUR a spĺňajú podmienky podľa smernice EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID),
  • môžete si dohodnúť individuálny kurz pre okamžité ale aj budúce transakcie.

Súvisiace produkty