Projektové financovanie (SPV)

Chceme vám byť partnerom v skorom štádiu projektu, aby sme vám mohli
poskytnúť naše skúsenosti a rady s financovaním projektov

Vyberte si z produktov, ktoré vám na začiatku pomôžu

Zoznam produktov:

  • financovanie projektov na zelenej lúke (greenfield projekty)
  • financovanie projektov podľa zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby
  • financovanie rekonštrukcie, rozširovania výroby s podstatnou zmenou business modelu
  • financovanie akvizície – kúpy podnikov, časti podnikov, aktív podniku
  • financovanie PPP projektov

Dôležité dokumenty