Projektové financovanie (SPV)

Vynikáme naším prístupom pri riešení potrieb projektového financovania:

  • vďaka dlhodobým skúsenostiam členov nášho tímu a korektnému prístupu vieme poskytnúť kvalitné a dlhodobé riešenie potrieb financovania
  • chceme vám byť partnerom v skorom štádiu projektu, aby sme vám mohli poskytnúť naše skúsenosti a rady s financovaním projektov

Vyberte si z produktov, ktoré vám na začiatku pomôžu

Zoznam produktov:

  • financovanie projektov na zelenej lúke (greenfield projekty),
  • financovanie projektov podľa zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby,
  • financovanie rekonštrukcie, rozširovania výroby s podstatnou zmenou business modelu,
  • financovanie akvizície – kúpy podnikov, časti podnikov, aktív podniku,
  • financovanie PPP projektov.