Úver so zárukou
InvestEU Microfinance

Pre mikropodniky a začínajúcich podnikateľov

Úver so zárukou
InvestEU Microfinance

Pre mikropodniky
a začínajúcich podnikateľov

Pre koho je úver určený

Financovanie prevádzkových alebo investičných potrieb formou splátkového úveru pre mikropodniky, živnostníkov a začínajúcich podnikateľov:

  • podnikajúcich/pôsobiacich na území Slovenska,
  • ktorí zamestnávajú menej než 10 osôb a kto­rých ročný obrat alebo celková ročná bilančná suma nepresahuje 2 mil. eur,
  • podnikajúcich v akceptovaných sektoroch hospodárstva, ktorí nemajú vedené žiadne súdne spory, konkurz, likvidácie či záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a finančným inštitúciám.

Ako požiadať o úver

O úver môžete požiadať v pobočkách a regionálnych firemných centrách Slovenskej sporiteľne.

Na posúdenie žiadosti budete potrebovať predložiť:

Dôležité dokumenty