Spracovanie miezd


Nástroj na komfortné spracovanie veľkého počtu miezd:

  • prehľadný systém cez služby elektronického bankovníctva
  • rýchle a diskrétne riešenie

Spracovanie miezd


Nástroj na komfortné spracovanie veľkého počtu miezd:

  • prehľadný systém cez služby elektronického bankovníctva
  • rýchle a diskrétne riešenie
  • rozúčtovanie miezd sa uskutoční na základe súboru príkazov, prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva (Business 24, MultiCash),
  • riešenie, ktoré umožní zachovať diskrétnosť spracovávaných údajov,
  • o zrealizovaných úhradách miezd budú informované určené oprávnené osoby prostredníctvom elektronického výpisu,
  • výpis je možné doručiť do elektronických kanálov alebo emailom.