Zber a spracovanie hotovosti
bezpečnostnou agentúrou
– s licenciou NBS


Spôsob spracovania tržieb spočíva v zabezpečení zvozu
hotovosti a spracovania bezpečnostnou firmou a pripísania
tejto hotovosti na účet klienta:

 • bezpečnosť zvozu a spracovania hotovosti
 • rýchlosť pripísania vkladu na účet vedený v banke
 • outsourcing činnosti na profesionálnych zmluvných partnerov
  (banka a bezpečnostná agentúra)

Zber a spracovanie hotovosti bezpečnostnou agentúrou – s licenciou NBS

Spôsob spracovania tržieb spočíva v zabezpečení zvozu hotovosti a spracovania bezpečnostnou firmou a pripísania tejto hotovosti na účet klienta:

 • bezpečnosť zvozu a spracovania hotovosti
 • rýchlosť pripísania vkladu na účet vedený v banke
 • outsourcing činnosti na profesionálnych zmluvných partnerov
  (banka a bezpečnostná agentúra)

Výhody zberu a spracovania hotovosti bezpečnostnou agentúrou – s licenciou NBS

 • bezpečnosť zvozu a spracovania hotovosti,
 • rýchlosť pripísania vkladu na účet vedený v banke,
 • outsourcing činnosti na profesionálnych zmluvných partnerov (banka a bezpečnostná agentúra),
 • služba predstavuje zber, spracovanie a odvod peňažnej hotovosti prostredníctvom zazmluvnenej licencovanej bezpečnostnej agentúry,
 • spolupráca s Národnou bankou Slovenska,
 • hotovosť, vyzdvihnutá z predajni klienta, je počas noci spracovaná v spracovateľskom centre,
 • vo vopred určený deň je zasielané avízo o skutočnom stave peňažnej hotovosti do banky a banka pripisuje hotovosť na účet.

Podmienky Zberu a spracovania hotovosti bezpečnostnou agentúrou s licenciou NBS:

 • pri tomto spôsobe spracovania hotovosti klient podpisuje zmluvu s bankou a zmluvu so spracovateľom,
 • služba je určená pre firmy, ktoré pracujú s hotovosťou na dennej báze.

Súvisiace produkty