Zber a spracovanie hotovosti
bezpečnostnou agentúrou
– s licenciou NBS


Spôsob spracovania tržieb spočíva v zabezpečení zvozu
hotovosti a spracovania bezpečnostnou firmou a pripísania
tejto hotovosti na účet klienta:

  • bezpečnosť zvozu a spracovania hotovosti
  • rýchlosť pripísania vkladu na účet vedený v banke
  • outsourcing činnosti na profesionálnych zmluvných partnerov
    (banka a bezpečnostná agentúra)

Zber a spracovanie hotovosti bezpečnostnou agentúrou – s licenciou NBS

Spôsob spracovania tržieb spočíva v zabezpečení zvozu hotovosti a spracovania bezpečnostnou firmou a pripísania tejto hotovosti na účet klienta:

  • bezpečnosť zvozu a spracovania hotovosti
  • rýchlosť pripísania vkladu na účet vedený v banke
  • outsourcing činnosti na profesionálnych zmluvných partnerov
    (banka a bezpečnostná agentúra)

Výhody zberu a spracovania hotovosti bezpečnostnou agentúrou – s licenciou NBS

Súvisiace produkty