Domáci platobný styk


Prevody v eurách v rámci SEPA krajín:

 • SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti
  schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských
  krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností
  ako domáce eurové prevody
 • SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách
  vo všetkých členských krajinách

Domáci platobný styk


Prevody v eurách v rámci SEPA krajín:

 • SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové prevody
 • SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách vo všetkých členských krajinách

Ako funguje domáci platobný styk

 • platiteľ aj príjemca majú účet vedený v rámci krajín SEPA na identifikáciu účtov sa používajú kódy IBAN (medzinárodný formát čísla účtu) a BIC (jednoznačná identifikácia banky príjemcu),
 • nový údaj referencia platiteľa slúži príjemcovi prevodu na špecifikáciu prevodu s garanciou prenosu údajov od platiteľa po príjemcu v nezmenenej štruktúre v rozsahu 35 znakov,
 • na účet príjemcu sa pripisuje plná suma,
 • platiteľ aj príjemca hradia poplatky svojej banke zvlášť,
 • výška prevodu je neobmedzená,
 • rýchly proces pripísania prevodu na účet príjemcu (najneskôr nasledujúci obchodný deň),
 • odmietnuté a vrátené prevody sa riadia spoločnými pravidlami.

Výhody SEPA:

 • jednotná mena – euro,
 • jednotný právny rámec poskytovania platobných služieb,
 • záväzné lehoty spracovania,
 • transparentnosť poplatkov – prevody sú realizované v plnej výške,
 • jednotná schéma spracovania platieb v EÚ umožňuje rozvoj doplnkových služieb,
 • jednotný dátový prenos vo formáte xml,
 • odmietanie a vrátenie prevodov je upravené komplexným súborom pravidiel, ktoré možno automatizovať,
 • efektívne použitie platobných kariet SEPA za rovnakých podmienok vo všetkých členských krajinách a obchodných miestach v rámci SEPA.

Platobné nástroje SEPA:

 • úhrady – SEPA Credit Transfer (SCT),
 • inkasá – SEPA Direct Debit (SDD),
 • platobné karty – SEPA Cards Framework (SCF).

Domáci Platobný styk – Úhrady

 • bezhotovostný prevod finančných prostriedkov v eurách do bánk v rámci krajín SEPA, prípadne prevod v inej mene v rámci Slovenskej sporiteľne,
 • možnosť využiť:
  • jednorazový štandardný Platobný príkaz na úhradu,
  • jednorazový Urgentný prevod (prostriedky budú pripísané na účet príjemcu ešte v ten istý deň),
  • trvalý Platobný príkaz na úhradu (pre opakujúce sa prevody na rovnakú sumu).

Na web stránke www.europeanpaymentscouncil.eu nájdete dokument s názvom Registers of Participants in SEPA Payment Schemes, ktorý vám poskytne informácie o dosiahnuteľnosti banky príjemcu pre SEPA platby.

Domáci Platobný styk – Inkasá

 • štandardizovaný inkasný spôsob bezhotovostných prevodov v eurách v rámci krajín SEPA,
 • príjemca pošle banke Platobný príkaz na inkaso a na základe vami udeleného Súhlasu banka prevedie peniaze z vášho účtu na jeho.

Ako funguje Inkaso

 • inkaso v eurách realizujete v rámci všetkých krajín SEPA,
 • pošleme vám notifikáciu o čakajúcom Inkase,
 • čakajúce Inkaso môžete zrušiť deň pred jeho splatnosťou (v pobočke alebo cez Georgea),
 • do 8 týždňov môžete požiadať o vrátenie zrealizovaného Inkasa bez uvedenia dôvodu,
 • stačí zadať jeden identifikátor Inkasa – Referenciu Mandátu,
 • peniaze z vášho účtu sú príjemcovi pripísané v ten istý deň,
 • inkaso realizované na Slovensku aj v ostatných krajinách v rámci SEPA má rovnaký poplatok,
 • súhlas s inkasom udeľujete pre CID – jedinečný identifikátor príjemcu, ktorý tak môže inkasovať z ktoréhokoľvek svojho účtu v rámci krajín SEPA.

Zoznam krajín SEPA

Zoznam SEPA krajín nájdete tu.

IBAN kalkulačka

Nesprávne zadané predčíslie/číslo účtu. IBAN nie je možné vypočítať.

Číslo účtu vo formáte IBAN:

{iban}

IBAN validátor

Zadaný IBAN je platný

Zadaný IBAN nie je platný

Výpočet slúži len na informatívne účely a nezaručuje, že dané číslo účtu v skutočnosti aj existuje.

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty