Bankové záruky


Zabezpečíme riziko vášho podnikania

Bankové záruky


Zabezpečíme riziko vášho podnikania

  • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe

Výhody Bankovej záruky

  • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe,
  • zaistíme akýkoľvek druh záväzkov na oboch zmluvných stranách,
  • vystavenie záruky renomovanou bankou zvyšuje vašu dôveryhodnosť pri obchodnom rokovaní,
  • zabezpečíte si splnenie záväzku vyplývajúceho z obchodného kontraktu,
  • máte možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky (napr. odloženú splatnosť záväzkov, získanie platby vopred, uvoľnenie zádržného, nahradenie depozitu bankovou zárukou pri zárukách za ponuku),
  • banka plní na požiadanie, bez námietok, po splnení podmienok stanovených v bankovej záruke.

Ponuka služieb

Typy bankových záruk