Biznis raňajky: Ako zvládnuť
rast cien energií v podnikaní


Ráno plné užitočných informácií pre vaše podnikanie

Biznis raňajky:
Ako zvládnuť rast
cien energií v podnikaní

Ráno plné užitočných informácií
pre vaše podnikanie

Pozrite si záznam Biznis raňajok zo septembra 2022, ktoré sa venujú téme rastu cien energií:

Kto vám robil spoločnosť pri raňajkách?

  • Mária Valachyová, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne
  • Ján Pišta, energetický analytik z konzultačnej spoločnosti JPX
  • Marek Tomeš, odborník na obnoviteľné zdroje v ZSE
  • Roman Švanda, firemné financovanie v Slovenskej sporiteľni

Inšpirujte sa ďalšími témami Biznis raňajok

ESG ako biznisová príležitosť | Biznis raňajky

Finančné zdravie firiem | Biznis raňajky

Inovácie SME firiem a startupov – trendy a investície | Biznis raňajky

Digitalizácia ako nástroj na rast biznisu a tržieb | Biznis raňajky

Vysoké ceny energií a možnosti podpory firiem | Biznis raňajky

Ako zvládnuť rast cien energií v podnikaní | Biznis raňajky

Energetická efektívnosť | Biznis raňajky

Ako úspešne exportovať | Biznis raňajky

Ako rozbehnúť podnikanie | Biznis raňajky