Kontokorentný úver

Úver vo forme povoleného debetu na bežnom účte:

  • efektívny nástroj pružného riadenia cash flow
  • poskytuje ľahko dostupné zdroje na krytie prevádzkových potrieb 24 hodín denne 365 dní v roku bez nutnosti navštíviť obchodné miesto banky
  • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov
  • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet
  • splatenú časť úveru je možné čerpať opätovne až do dňa jeho konečnej splatnosti

Výhody kontokorentného úveru

  • úver vám poskytneme formou povoleného debetu k bežnému účtu a môžete ho okamžite použiť na financovanie vašich prevádzkových potrieb,
  • čerpáte kedykoľvek až do výšky stanoveného povoleného debetu platného po celé obdobie platnosti úveru alebo vám nastavíme čerpania do rôznej výšky v stanovených obdobiach (zohľadníme vašu sezónnosť),
  • nepotrebujete preukazovať účel použitia úveru,
  • nemusíte navštíviť banku, finančné prostriedky môžete čerpať aj prostredníctvom elektronického bankovníctva,
  • poskytneme vám ho na obdobie 1 roka s možnosťou požiadať o jeho opätovné poskytnutie.

Aj začínajúcim firmám bez predchádzajúcej podnikateľskej histórie môžeme poskytnúť financovanie na základe podnikateľského zámeru. Viac o Programe pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky nájdete na www.zacinamepodnikat.sk

Súvisiace produkty