Kontokorentný úver

Úver vo forme povoleného debetu na bežnom účte


Kontokorentný úver

Úver vo forme povoleného debetu
na bežnom účte

Výhody kontokorentného úveru

  • efektívny nástroj pružného riadenia cash flow,
  • úver vám poskytneme formou povoleného debetu k bežnému účtu a môžete ho okamžite použiť na financovanie vašich prevádzkových potrieb,
  • čerpáte kedykoľvek až do výšky stanoveného povoleného debetu platného po celé obdobie platnosti úveru alebo vám nastavíme čerpania do rôznej výšky v stanovených obdobiach (zohľadníme vašu sezónnosť),
  • nepotrebujete preukazovať účel použitia úveru,
  • nemusíte navštíviť banku, finančné prostriedky môžete čerpať aj prostredníctvom elektronického bankovníctva,
  • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet,
  • splatenú časť úveru je možné čerpať opätovne až do dňa jeho konečnej splatnosti,
  • poskytneme vám ho na obdobie 1 roka s možnosťou požiadať o jeho opätovné poskytnutie.

Väčšina našich realizovaných stavebných projektov sú v súkromnom segmente. Kontokorentný úver je ideálna voľba vďaka možnosti prefinancovania častí projektov do doby spustenia financovania na strane klienta, bez ovplyvnenia našich interných firemných prostriedkov.

Aj začínajúcim firmám bez predchádzajúcej podnikateľskej histórie môžeme poskytnúť financovanie na základe podnikateľského zámeru. Viac o Programe pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

Aj začínajúcim firmám bez predchádzajúcej podnikateľskej histórie môžeme poskytnúť financovanie na základe podnikateľského zámeru. Viac o Programe pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

Dôležité dokumenty