Predfinancovanie priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

  • úver na prevádzkové financovanie
  • až do výšky 150 % zo sumy očakávaných dotácií z PPA
  • na dobu neurčitú

Výhody

  • úver poskytujeme na prevádzkové financovanie, potrebné najmä na preklenutie obdobia do vyplatenia priamych podpôr z PPA,
  • úver môžete čerpať až do výšky 150 % zo sumy očakávaných dotácií z PPA,
  • úver vám poskytneme na dobu neurčitú, pričom každoročne výšku úveru posudzujeme v závislosti od aktuálnej výšky priznaných dotácií v danom roku,
  • v prípade korporátnych klientov ho môžete čerpať vo forme kontokorentného úveru (aj po pripísaní platieb z PPA na váš účet).

Súvisiace produkty