Predfinancovanie priamych platieb z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA)

  • úver na prevádzkové financovanie
  • až do výšky 150 % zo sumy očakávaných dotácií z PPA
  • na dobu neurčitú

Výhody

Súvisiace produkty