Obstaranie hnuteľného majetku formou lízingu

  • lízing formou dlhodobého prenájmu
  • možnosť akontácie od 0 %

Výhody

  • finančný lízing poľnohospodárskej techniky a technológií pre agrosektor formou dlhodobého prenájmu s dohodnutým právom kúpy,
  • môžete využiť možnosť akontácie od 0 %,
  • splácať môžete v rovnomerných alebo nerovnomerných splátkach (na základe vášho biznis modelu) a predmet lízingu môžete odkúpiť za vopred dohodnutú sumu.
  • finančný lízing poľnohospodárskej techniky a technológií pre agrosektor formou dlhodobého prenájmu s dohodnutým právom kúpy,
  • môžete využiť možnosť akontácie od 0 %,
  • splácať môžete v rovnomerných alebo nerovnomerných splátkach (na základe vášho biznis modelu) a predmet lízingu môžete odkúpiť za vopred dohodnutú sumu.

Súvisiace produkty