MultiCash


Komplexný systém elektronického bankovníctva
pre väčšie spoločnosti:

 • spracovanie väčšieho množstva transakcií
 • správa účtov vo viacerých bankách doma
  aj v zahraničí z jednej aplikácie
 • prepojenie aplikácie s vaším účtovníctvom

MultiCash


Komplexný systém elektronického bankovníctva pre väčšie spoločnosti:

 • spracovanie väčšieho množstva transakcií
 • správa účtov vo viacerých bankách doma aj v zahraničí z jednej aplikácie
 • prepojenie aplikácie s vaším účtovníctvom

Výhody MultiCash-u

 • multibankový systém – správa účtov z rôznych bánk v jednej aplikácii,
 • medzinárodný audit bezpečnosti,
 • možnosť vzdialeného podpisu transakcií,
 • prepojenie s vašim účtovným systémom,
 • flexibilný systém definície užívateľských oprávnení (triedy podpisov, štruktúrované limity),
 • zasielanie transakcií SEPA a a prevodov do zahraničia,
 • časové plánovanie transakcií  s voliteľným dátumom splatnosti,
 • sieťová alebo jednoužívateľská inštalácia,
 • prepojenie MultiCash s vašim účtovným systémom
  • import domácich aj zahraničných transakcií vo formátoch SEPA (SCT, SDD), SKA,  
  • export obratov vo formáte SEPA XML (výpis z účtu, stavy transakcií) a MT940.

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty