Najvzácnejšej zbierke v uliciach tento rok pomáhajú aj inovácie. V priebehu celého marca vyzývala na podporu Ligy proti rakovine Vesna, virtuálna bankárka fungujúca na princípe umelej inteligencie. Počas samotnej zbierky v Deň narcisov Slovenská sporiteľňa už druhý rok vybaví dobrovoľníkov v uliciach platobnými terminálmi. Banka tiež odpúšťa poplatky za vklady či spracovanie hotovosti, do pomoci zapája celú pobočkovú sieť a jej zamestnanci aktívne pomáhajú aj v rámci dobrovoľníctva. Nadácia Slovenskej sporiteľne, ktorá je generálnym partnerom Ligy proti rakovine už siedmy rok, venuje finančnú podporu vo výške 30-tisíc eur.  

„Nadácia Slovenskej sporiteľne každoročne podporí desiatky veľkých aj menších verejnoprospešných projektov. Deň narcisov je však v niečom výnimočný, a to veľkosťou svojej cieľovej skupiny. Táto najznámejšia slovenská dobročinná zbierka totiž v sebe spája funkciu získavania prostriedkov na poskytovanie priamej pomoci onkologickým pacientom či ich rodinám, a zároveň šíri osvetu a vzdeláva v tejto citlivej téme. A nikto z nás nemá to šťastie, aby mohol tvrdiť, že sa ho nič z toho netýka. V Nadácii Slovenskej sporiteľne sme hrdí, že môžeme dlhodobo podporovať projekt, ktorý je prínosom pre viac ako 5 miliónov ľudí v našej krajine,“ hovorí Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

V boji s rakovinou pomáha umelá inteligencia aj inovácie

Virtuálna bankárka Vesna počas marca oslovila stovky ľudí s posolstvom pomáhať. Po prvýkrát tak umelá inteligencia využila možnosť takto osloviť klientov banky v rámci bežnej komunikácie. Nápad vznikol v spolupráci s reklamnou agentúrou EFFE.

Navyše, počas Dňa narcisov sa Slovenská sporiteľňa v spolupráci s Global Payments rozhodla poskytnúť aj 110 platobných terminálov a jeden samoobslužný darcovský terminál, aby ľuďom uľahčila prispieť na zbierku. Pomôcť umožňuje aj prostredníctvom všetkých 746 bankomatov.

Súčasne na kampaň Ligy proti rakovine upozorňuje v Georgeovi, vďaka čomu vie aktivizovať až milión klientov tejto platformy, tiež zbierku promuje cez svoju webstránku a sociálne siete.

„Naše digitálne inovácie, medzi ktoré patrí okrem Georgea aj virtuálna bankárka Vesna, zjednodušujú život a šetria čas našim klientom. Veríme však, že technológie a umelá inteligencia môžu pomáhať aj nad rámec bežného bankového poradenstva. Som preto hrdý, že naša Vesna bola súčasťou kampane Ligy proti rakovine na podporu darcovstva 2 %. Sme najväčšia banka na Slovensku, a aj vďaka dosahu našich digitálnych kanálov môžeme byť prospešní v pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ hovorí Radovan Cuper, riaditeľ odboru Riadenia a rozvoja prosperity klientov Slovenskej sporiteľne.

Spracovanie hotovosti

Zamestnanci Slovenskej sporiteľne sa postarajú o bezplatné vklady na účet vo všetkých pobočkách a o spracovanie vyzbieranej hotovosti. Ich rukami tak prejde aj jedna tona mincí a tisícky kusov bankoviek. Tiež sa do zbierky zapájajú aj v rámci dobrovoľníctva a počítajú peniaze v centrále Ligy proti rakovine.

„Poznáte ten pocit, keď sa strácate, keď sa vám zrúti celý svet,  keď neviete, ako budete so svojím problémom ďalej žiť? Práve vtedy je pre vás vzácna akákoľvek pomoc a podpora. Pre onkologických pacientov, ktorým rakovina obráti život naruby, je jeden deň v roku, keď im svoju podporu môžeme vyjadriť jednoduchým gestom a pomocou v rámci svojich možností. Ďakujeme každému jednotlivcovi, ktorý sa tak rozhodne urobiť, ktorý sa na chvíľu zastaví a uvedomí si bremeno rakoviny. Ďakujeme každému partnerovi, ktorý nám pomáha zrealizovať tento deň. Ďakujeme všetkým mediálnym partnerom, ktorí v tento deň dávajú do povedomia nielen tých, ktorí žijú ,život na inej strane‘, ale i tých, ktorí život z inej strany vnímajú,“ hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Viac info o tom, ako prispieť, nájdete aj na slsp.sk/dennarcisov. ĎAKUJEME!