Zbierka Deň narcisov
opäť v uliciach


Nadácia Slovenskej sporiteľne aj tento rok
generálnym partnerom Dňa narcisov


Zbierka Deň narcisov opäť v uliciach


Nadácia Slovenskej sporiteľne aj tento rok
generálnym partnerom Dňa narcisov

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok sa koná už 26. krát.

Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia.

Verejná finančná zbierka Deň narcisov sa bude tento rok realizovať v termíne od 21. 4. do 6. 5. 2022. Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na poskytovanie bezplatnej, predovšetkým psychosociálnej podpory onkologickým pacientom a ich rodinám, ako i na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie.

Ako pomôcť tento rok?

Od 21. apríla do 6. mája 2021

  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 3 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov.
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454.
  • Naskenovaním QR kódu na pokladničkách a iných mediálnych nosičoch a prispením ľubovoľnou sumou.
  • Kúpou virtuálneho narcisu v online zbierke na www.dennarcisov.sk
  • Bezhotovostným finančným darom cez platobné terminály Slovenskej sporiteľne u vybraných dobrovoľníkoch v uliciach
  • Bezkontaktným darom cez samoobslužné darcovské terminály Slovenskej sporiteľne v bratislavských nákupných centrách Eurovea, Avion, Vivo, Bory a Nivy

28. apríla 2022 finančným príspevkom do oficiálnych pokladničiek Dňa narcisov u dobrovoľníkov v uliciach 

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie realizácie overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

Viac informácii o zbierke: www.dennarcisov.sk, www.lpr.sk