Slovenská sporiteľňa je opäť hrdým partnerom Dňa narcisov


od 7. júna do 20. júna 2021
Slovenská sporiteľňa
je opäť
hrdým partnerom
Dňa narcisov

od 7. 6. do 20. 6. 2021

Aj rok 2021 žiaľ pokračuje v znamení koronavírusu, svet sa však nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku.

Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že verejno-prospešná zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach. 

Verejná finančná zbierka Deň narcisov sa bude tento rok realizovať v termíne od 7. júna do 20. júna 2021. Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na poskytovanie bezplatnej, predovšetkým psychosociálnej podpory onkologickým pacientom a ich rodinám, ako i na informovanie verejnosti o význame a potrebe prevencie.

Ako pomôcť tento rok?

Od 10. júna do 12. júna 2021 vhodením dobrovoľného príspevku do oficiálnych pokladničiek Dňa narcisov v predajniach Tesco alebo cez kupóny priamo pri pokladni

Od 7. júna do 20. júna 2021

  • Zaslaním prázdnej SMS na číslo 848 v hodnote 3 eurá v sieti všetkých mobilných operátorov.
  • Zaslaním ľubovoľnej sumy na číslo účtu zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454.
  • Naskenovaním QR kódu na pokladničkách a iných mediálnych nosičoch a prispením ľubovoľnou sumou.
  • Získaním virtuálneho narcisu v online zbierke na www.dennarcisov.sk
  • Prispením v sieti bankomatov a vkladomatov Slovenskej sporiteľne stlačením tlačidla Deň narcisov.

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie realizácie overených a užitočných projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

Viac informácii o zbierke: www.dennarcisov.sk, www.lpr.sk