Slovenská sporiteľňa od 1. júna upravuje podmienky vernostného programu Výhodný súčet, vďaka ktorému môžu klienti získať účet zadarmo alebo za polovicu. Po novom každý, kto na svojom účte splní podmienky na zľavu z poplatku za vedenie, získa automaticky rovnakú zľavu na všetky svoje účty rovnakého typu. 

„Prinášame šikovné riešenie pre ľudí, ktorí okrem hlavného účtu potrebujú jeden alebo viac ďalších,“ hovorí Slávek Mynář, produktový riaditeľ Slovenskej sporiteľne. Ide napríklad o ľudí, čo majú viac rôznych príjmov a chcú ich evidovať samostatne, či tých, ktorí chcú mať osobitný účet napríklad na výdavky pre domácnosť. 

„Poplatkovo výhodným riešením pre takýchto ľudí zvykol byť druhý účet v niektorej z online bánk. Tie však ponúkajú len obmedzený rozsah služieb a navyše presunúť peniaze medzi vlastnými účtami v iných bankách trvá štandardne minimálne deň. S dvoma účtami v Slovenskej sporiteľni si môžete peniaze presunúť z účtu na účet prakticky okamžite,“ vysvetľuje Mynář. 

Kedy sa vám zíde druhý účet?

 • máte viac príjmov (napr. prenájom nehnuteľnosti),
 • chcete samostatne evidovať výdavky (napr. výdavky na domácnosť),
 • potrebujete viac platobných kariet a nechcete si za ne priplácať,
 • okrem vlastného účtu potrebujte ďalší, na ktorý bude mať prístup aj iná oprávnená osoba. 

Ako získať účty zadarmo?

Na získanie účtu zadarmo stačí splniť tri jednoduché podmienky – platiť kartou, využívať trvalé príkazy a inkasá a pravidelne si sporiť. V prípade, že na ktoromkoľvek z účtov splníte podmienky na bezplatné vedenie účtu, prípadne na účet za polovicu, automaticky získate rovnakú zľavu na všetky svoje účty rovnakého typu. „Klient tak môže mať zadarmo hoci aj päť Osobných účtov, za ktoré by štandardne zaplatil mesačne 29,50 eur,“ hovorí Mynář. 

Účty zadarmo získate aj v prípade, ak vaše úspory v Slovenskej sporiteľni (vrátane podielových listov SPORO fondov a ESPA fondov) dosahujú aspoň
15 000 eur
(Osobný účet, Space účet Mladý), resp. 30 000 eur (Osobný účet Exclusive). Bezplatný osobný účet získajú aj všetci podnikatelia, ktorí mesačne urobia aspoň 5 ľubovoľných transakcií kartou vydanou k Business účtu.


Aký účet si vybrať?

Všetky Osobné a Space účty Slovenskej sporiteľne obsahujú neobmedzené množstvo jednorazových eurových platieb zadaných elektronicky, trvalých príkazov a inkás, internetbanking a aplikáciu George, push notifikácie o pohyboch na účte, ako aj SMS notifikácie o nezrealizovaných platbách a platbách kartou v zahraničí. 

Rozdiely sú len v platobných kartách a výberoch z bankomatov:

 • Osobný účet a Space účet Mladý (určený neštudentom do 26 rokov):
  – jedna elektronická karta (VISA Electron/Space VISA Electron/Maestro), 
  – neobmedzený počet výberov z bankomatov Slovenskej sporiteľne a z bankomatov skupiny ERSTE v zahraničí v mene EUR.
 • Osobný účet Exclusive:
   jedna embosovaná karta (Mastercard Mass/VISA Classic) pre majiteľa účtu a/alebo oprávnenú osobu,
  – neobmedzený počet výberov z bankomatov Slovenskej sporiteľne a z bankomatov skupiny ERSTE v zahraničí v mene EUR,
  – neobmedzený počet výberov z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách EHP v mene EUR,
  – 50 % zľava z poplatku za kartu Mastercard World poskytujúca napr. bezplatné vstupy do letiskových salónikov, zľavy a cestovateľské výhody programu Mastercard Elite či služby ClaimAir uľahčujúcej reklamácie v leteckej doprave.

Štandardný mesačný poplatok za Space účet Mladý je 2 eur, za Osobný účet 5,90 eur a za Osobný účet Exclusive 8,90 eur. Detaily programu Výhodný súčet nájdete na stránkach www.slsp.sk.