Slovenská sporiteľňa dnes začala predávať hypotekárne záložné listy určené pre verejnosť. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť.

Nový hypotekárny záložný list Slovenskej sporiteľne zabezpečuje jeho majiteľovi ročný výnos 0,70 %. Výnosy bude banka vyplácať každý polrok až do splatnosti 23. septembra 2021 vždy v marci a v septembri.

Hypotekárny záložný list si záujemcovia môžu kúpiť vo vybraných pobočkách banky. Ak sa rozhodnú, môžu ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj hypotekárnych záložných listov sa skončí najneskôr 22. septembra 2016.

Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 5 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená výhradne fyzickým osobám. Minimálna výška objednávky nebola stanovená. Výška objednávky je maximálne 500 000 EUR. V súvislosti s upísaním sa investorom neúčtujú žiadne poplatky.

Základný prospekt pre emisie dlhových cenných papierov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke hypotekárnych záložných listoch nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach na www.slsp.sk/cenne-papiere.html.