Slovenská sporiteľňa dnes začala s predajom hypotekárnych záložných listov určených pre verejnosť. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť.

Nový hypotekárny záložný list Slovenskej sporiteľne zabezpečuje jeho majiteľovi ročný výnos 1,05 %. Výnosy bude banka vyplácať každý polrok až do splatnosti 7. apríla 2021 vždy v apríli a v októbri.

Hypotekárny záložný list si záujemcovia môžu kúpiť vo vybraných pobočkách banky. Ak sa rozhodnú, môžu ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj hypotekárnych záložných listov sa skončí najneskôr 6. apríla 2016.

Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 5 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená výhradne fyzickým osobám. Minimálna výška objednávky nebola stanovená. Maximálna výška objednávky bola stanovená na 500 000 EUR. V súvislosti s upísaním sa investorom neúčtujú žiadne poplatky.

Základný prospekt pre emisie dlhových cenných papierov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke hypotekárnych záložných listoch nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach na www.slsp.sk/cenne-papiere.html.