Slovenská sporiteľňa dnes začala predávať hypotekárne záložné listy určené pre verejnosť s menovitou hodnotou 1 000 EUR a dobou splatnosti 5 rokov. Ich výhodou je garancia pevného výnosu a možnosť kedykoľvek ich zobchodovať a získať tak hotovosť. V predaji budú najviac do 20. decembra 2016.

Nový hypotekárny záložný list Slovenskej sporiteľne zabezpečuje jeho majiteľovi ročný výnos 0,65 %. Výnosy bude banka vyplácať každý rok až do splatnosti 22. decembra 2021 vždy v decembri.

Hypotekárny záložný list si záujemcovia môžu kúpiť vo vybraných pobočkách banky. Ak sa rozhodnú, môžu ho kedykoľvek predať na Burze cenných papierov v Bratislave prostredníctvom Slovenskej sporiteľne alebo prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi. Predaj hypotekárnych záložných listov sa skončí najneskôr 20. decembra 2016.

Slovenská sporiteľňa emituje celkovo 10 000 kusov hypotekárnych záložných listov s menovitou hodnotou 1 000 EUR. Emisný kurz bol stanovený na 100,00 % menovitej hodnoty. Ponuka je určená výhradne fyzickým osobám. Minimálna výška objednávky nebola stanovená. Výška objednávky je maximálne 250 000 EUR. V súvislosti s upísaním sa investorom neúčtujú žiadne poplatky. V súvislosti s investovaním do vlastných hypotekárnych záložných listov Slovenská sporiteľňa klientom neúčtuje ani poplatky za majetkové účty, na ktorých sú vedené.

Základný prospekt pre emisie dlhových cenných papierov schválila Národná banka Slovenska. Viac informácií o verejnej ponuke hypotekárnych záložných listoch nájdu potenciálni investori v Základnom prospekte a v príslušných Konečných podmienkach na www.slsp.sk/cenne-papiere.html.