Zmluvné podmienky – Reklamácie a Alternatívne riešenie sporov

Zmluvné podmienky ako právna súčasť Zmluvy s Klientom podľa produktu