Transparentný účet

Jedinečný produkt na trhu s úplnou transparentnosťou

 • zobrazovanie transakcií so všetkými detailmi
 • pohodlné sledovanie účelu použitia prostriedkov

Transparentný účet

Jedinečný produkt na trhu s úplnou transparentnosťou

 • zobrazovanie transakcií so všetkými detailmi
 • komfortné sledovanie účelu použitia prostriedkov

Čo je to transparentný účet?

Štandardný účet z našej ponuky so špeciálnym nastavením zverejnenia na stránke www.transparentneucty.sk:

 • jednoducho a prehľadne zobrazené transakcie
 • všetky detaily vrátane poznámok vkladateľov
 • možnosť kontroly kreditov a debetov
 • k účtu môžete zverejniť svoje logo alebo fotografiu


K účtu môžete získať:

 • platobnú kartu
 • elektronické bankovníctvo
 • domáci aj zahraničný platobný styk
 • prehľad o pohyboch na účte vďaka výpisom elektronického bankovníctva alebo telefónu

Kto si môže založiť transparentný účet?

Každý, kto dobrovoľne alebo na základe zákonnej povinnosti chce zverejniť informácie o transakciách na svojom účte, napr.:

 • fyzické osoby
 • politické strany
 • nadácie
 • občianske združenia
 • mestá a obce atď.

Kto si môže založiť transparentný účet?

Každý, kto dobrovoľne alebo na základe zákonnej povinnosti chce zverejniť informácie o transakciách na svojom účte, napr.:

 • fyzické osoby
 • politické strany
 • nadácie
 • občianske združenia
 • mestá a obce atď.

Na zriadenie účtu potrebujete:

 • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť
 • listinný dokument  o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu) alebo výpis z obchodného registra, príp. inej evidencie, v ktorej ste zapísaný
 • v prípade, ak máte pridelené IČO, ktoré nie je uvedené v listine o právnej subjektivite, tak aj dokument preukazujúci tento údaj
 • uzatvoriť Dodatok k zmluve o bežnom účte, v ktorom súhlasíte so zverejnením transakcií

Máte už u nás zriadený transparentný účet a chcete k nemu zverejniť logo alebo fotku?

Nahrajte sem svoje logo alebo fotku vo formáte JPEG (*.jpg, *jpeg) alebo PNG (*png), v rozlíšení aspoň 300 x 300 pixelov, max. veľkosť 2 MB:

Máte už u nás zriadený transparentný účet a chcete k nemu zverejniť logo alebo fotku?

Nahrajte sem svoje logo alebo fotku vo formáte JPEG (*.jpg, *jpeg) alebo PNG (*png), v rozlíšení aspoň 300 x 300 pixelov, max. veľkosť 2 MB:

Súvisiace produkty

Dôležité dokumenty