SPORObusiness

Pohodlné riadenie financií vašej firmy:

 • v EUR aj cudzej mene
 • aj ako dotačný účet
 • pred vznikom spoločnosti
 • pre účely sociálneho a rezervného fondu
 • pre notárske úschovy a výťažky z exekúcií

Typy a vlastnosti účtov SPORObusiness

Na výber účet v rôznych menách:

 • SPORObusiness v domácej mene EUR,
 • SPORObusiness v cudzej mene (USD, CZK, GBP, HUF, PLN).

Na účely poukazovania dotácií:

 • zo štátneho rozpočtu,
 • zo štrukturálnych fondov EU,
 • z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Môžete zriadiť aj pred vznikom spoločnosti – na zloženie základného vkladu (obchodná spoločnosť, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, družstvo).

Hotovostné platby realizujete:

 • priamym vložením hotovosti alebo vložením cez uzatvorený obal,
 • výberom cez výberový pokladničný doklad alebo platobnou kartou.

Bezhotovostné platby realizujete:

 • prevodným príkazom v pobočke alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • trvalým príkazom na úhradu,
 • na účtoch v EUR na základe súhlasu s inkasom,
 • platobnou kartou.

Na zriadenie účtu potrebujete:

 • listinný dokument o právnej subjektivite (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia dokladu),
 • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť.

Kalkulačka pre účty Komunal

Vyberte si najvýhodnejší účet, ktorý bude najviac vyhovovať vašim potrebám.

Účty

Elektronické Služby

Vaše Mesačné Transakcie

Platobné karty

Mesačne zaplatíte

Účet Komunal

Účet Komunal Plus

Účet Komunal Extra

SPORObusiness

Výpočet je určený len na informatívne účely.

Súvisiace produkty