Úver so zárukou EaSI
pre subjekty sociálnej ekonomiky


Úver so zárukou EaSI
pre subjekty sociálnej ekonomiky

Výhodnejšie financovanie subjektov sociálnej ekonomiky s podporou Európskej únie:

  • bez ručenia hmotným alebo nehmotným majetkom, pretože úver je zabezpečený zárukou EaSI,
  • so zníženou úrokovou sadzbou oproti bežnému úveru,
  • so splatnosťou najviac 10 rokov s možnosťou odkladu splátok o 6 mesiacov.

Dôležité čísla a výhody úveru

Výška úveru
do 900 000 eur

 

Komu vieme pomôcť

Účel a parametre poskytovania úveru s portfóliovou zárukou

Dokumenty k žiadosti