Úroková opcia – IRC a IRF obchod

Zabezpečte sa pred poklesom aj nárastom:

 • ochrana pred výkyvmi úrokových sadzieb
 • v hlavných svetových a regionálnych menách

IRC obchod a IRF obchod

 • rozlišujeme dva typy úrokových opcií:
  • Interest rate Cap (Call) – používa sa pri zabezpečení proti rastu sadzieb,
  • Interest rate Floor (Put) – používa sa pri poklese úrokovej miery,
 • kombináciou oboch si môžete vytvoriť úrokový Collar, zero-cost štruktúru, ktorou sa poistíte proti extrémnemu rastu alebo poklesu sadzieb,
 • na uzatvorenie obchodu potrebujete:
  • minimálny objem peňažných prostriedkov 25 000 eur,
  • podpísanú zmluvnú dokumentáciu.

Súvisiace produkty