Menový swap – FX Swap

Zameňte si podľa potreby:

  • lacnejšie využívate vlastné zdroje
  • zabezpečíte sa pred nežiaducim pohybom kurzu

Výhody FX SWAP operácií

Súvisiace produkty