Miroslava Handríková: Materskú škôlku som založila, aby bola prospešná pre spoločnosť

Škôlka zaradená do siete škôl a školských zariadení dostáva na dieťa normatív od štátu. Niektoré, najmä na východe krajiny, nemusia potom pýtať vysoké školné od rodičov, a aj tak vykryjú všetky náklady. Ak sú kvalitné či kreatívne, môžu byť aj v zisku.

Škôlka zaradená do siete škôl a školských zariadení dostáva na dieťa normatív od štátu. Niektoré, najmä na východe krajiny, nemusia potom pýtať vysoké školné od rodičov, a aj tak vykryjú všetky náklady. Ak sú kvalitné či kreatívne, môžu byť aj v zisku.

 

Každé šestnáste dieťa vo veku od troch do päť rokov ostalo v septembri 2020 doma. Až 11-tisíc detí po celom Slovensku totiž nezískalo miesto v materskej škole. Vyhrotenú situáciu ešte zhoršila vojna na Ukrajine a prílev utečencov, najmä matiek s deťmi, na Slovensko.

Samozrejme, veľa závisí od toho, v ktorom meste či obci dieťa so svojimi rodičmi žije. Najhoršia situácia s kapacitami pre predškolákov je v hlavnom meste. 

Rodičia sú preto často nútení vyhľadávať súkromné škôlky. A niektoré obce alebo mestské časti sa dokonca rozhodli im na to prispieť, príkladom môže byť bratislavská mestská časť Nové Mesto. Založiť si súkromnú materskú školu, najmä v oblastiach s veľkým dopytom, môže byť preto dobrým nápadom.

„V mojom prípade za všetkým stál silný vnútorný impulz byť prospešná pre spoločnosť. Dlho som rozmýšľala, ako pocit prospešnosti pre spoločnosť využiť, a zriadenie a vedenie materskej školy túto predstavu napĺňali,“ vysvetľuje svoje pohnútky založiť si škôlku Miroslava Handríková, majiteľka súkromnej materskej školy v Michalovciach. 

Rodičia sú preto často nútení vyhľadávať súkromné škôlky. A niektoré obce alebo mestské časti sa dokonca rozhodli im na to prispieť, príkladom môže byť bratislavská mestská časť Nové Mesto. Založiť si súkromnú materskú školu, najmä v oblastiach s veľkým dopytom, môže byť preto dobrým nápadom.

„V mojom prípade za všetkým stál silný vnútorný impulz byť prospešná pre spoločnosť. Dlho som rozmýšľala, ako pocit prospešnosti pre spoločnosť využiť, a zriadenie a vedenie materskej školy túto predstavu napĺňali,“ vysvetľuje svoje pohnútky založiť si škôlku Miroslava Handríková, majiteľka súkromnej materskej školy v Michalovciach. 

Dlhá cesta k prvému škôlkarovi

Idea je však len začiatok, založenie škôlky si vyžaduje veľa vybavovania. „Rozhodla som sa skúsiť, či by bola ochota mestského zastupiteľstva v Michalovciach ma v tejto snahe podporiť. Získala som pozitívne ohlasy a tam začala moja dlhá cesta až k realizácii materskej školy, ako vyzerá dnes,“ dodáva Miroslava Handríková.

V prvom rade potrebovala získať podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, aby mohla Ministerstvo školstva vedy a výskumu požiadať o zápis škôlky do siete škôl a školských zariadení. „Oslovila som takmer všetkých poslancov osobne a snažila som sa im vysvetliť svoje snahy o vytvorenie materskej školy. Nakoniec sa moje úsilie ukázalo ako prospešné a odzrkadlilo sa to v hlasovaní poslancov, kde nám v hlasovaní všetci poslanci prejavili podporu,“ vysvetľuje Miroslava.

Od mesta teda dostala súhlas a mohla požiadať ministerstvo školstva o zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Súhlas mesta je len jedným z potrebných dokladov.

Miroslava zároveň s vybavovaním zaradenia do siete škôl rokovala s rôznymi projektantami o zhotovení projektovej dokumentácie na budovu škôlky. „Súčasne som žiadala banku, či mi dokáže pomôcť s financovaním uvedeného zámeru, vyjednávala s rôznymi zhotoviteľmi na realizáciu stavby. Po odovzdaní projektovej dokumentácie projektantom som žiadala stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Len vybavenie stavebného konania je administratívne veľmi náročné. Je potrebné obrniť sa veľkou trpezlivosťou, poznať svoje práva a trvať na nich, v opačnom prípade sa celá realizácia nemusí podariť,“ upozorňuje Miroslava Handríková. 

V prvom rade potrebovala získať podporu nadpolovičnej väčšiny poslancov mestského zastupiteľstva, aby mohla Ministerstvo školstva vedy a výskumu požiadať o zápis škôlky do siete škôl a školských zariadení. „Oslovila som takmer všetkých poslancov osobne a snažila som sa im vysvetliť svoje snahy o vytvorenie materskej školy. Nakoniec sa moje úsilie ukázalo ako prospešné a odzrkadlilo sa to v hlasovaní poslancov, kde nám v hlasovaní všetci poslanci prejavili podporu,“ vysvetľuje Miroslava.

Od mesta teda dostala súhlas a mohla požiadať ministerstvo školstva o zaradenie do siete škôl a školských zariadení. Súhlas mesta je len jedným z potrebných dokladov.

Miroslava zároveň s vybavovaním zaradenia do siete škôl rokovala s rôznymi projektantami o zhotovení projektovej dokumentácie na budovu škôlky. „Súčasne som žiadala banku, či mi dokáže pomôcť s financovaním uvedeného zámeru, vyjednávala s rôznymi zhotoviteľmi na realizáciu stavby. Po odovzdaní projektovej dokumentácie projektantom som žiadala stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Len vybavenie stavebného konania je administratívne veľmi náročné. Je potrebné obrniť sa veľkou trpezlivosťou, poznať svoje práva a trvať na nich, v opačnom prípade sa celá realizácia nemusí podariť,“ upozorňuje Miroslava Handríková. 

Prísne normy

Stavba vlastnej budovy, samozrejme, nie je nevyhnutnou podmienkou na založenie vlastnej škôlky. Tá môže sídliť aj v prenajatých priestoroch. Či už sú priestory vlastné alebo prenajaté, musia spĺňať prísne podmienky. „Na to, aby ste mohli začať činnosť ako materská škola, potrebujete mať k dispozícii vyjadrenia rôznych dotknutých orgánov,“ konštatuje Miroslava. Ide napríklad o Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Inšpektorát práce, hasičov a množstvo iných potvrdení a povolení. 

Priestory budovy MŠ musia spĺňať kritéria ustanovené vo vyhláške číslo 527/2007. Prevádzkovateľ musí spĺňať aj ďalšie nariadenia, napríklad o maximálnom počte detí v triede, ktorý je daný vyhláškou 541/2021 o materskej škole.

V neposlednom rade treba nájsť do škôlky aj dobré učiteľky či učiteľov. „Určite je ťažké získať naozaj kvalitných. Náš personál však taký je. Zodpovedný, flexibilný, vzdelaný a hlavne dokáže využiť a rozvinúť potenciál detí,“ teší sa Miroslava Handríková.

Napriek tomu, že Miroslava nezriaďovala škôlku, aby na nej zarábala, musela si všetko dobre prepočítať, aby si bola istá, či bude schopná vykryť všetky záväzky. Potrebovala dosiahnuť zisk, aby mohla škôlku naďalej rozširovať. Svoje prepočty a predikciu príjmov a výdavkov detailne prechádzala so špecialistom Slovenskej sporiteľne pri žiadosti o poskytnutie splátkového úveru na financovanie výstavby škôlky.

Aby nebola škôlka stratová, je dôležité, aby dosiahla potrebnú obsadenosť. Oveľa lepšie sa hospodári so škôlkou, ktorej kapacita je z veľkej časti naplnená. Ak je škôlka nová, musia sa o nej rodičia dozvedieť. A je jedno, či ide o región s nedostatkom alebo prebytkom miest. „My sme na propagáciu pri otváraní využili letáky a internet. Teraz sa už budeme spoliehať len na referencie od rodičov,“ hovorí Miroslava. Jej škôlka už má naplnenú kapacitu 20 miest. „Bohužiaľ, už som musela niektoré deti aj odmietnuť,“ uzatvára Miroslava. 

Ste neziskovka alebo sociálny podnik a snažíte sa zväčšiť dosah vašich verejnoprospešných aktivít? Zapojte sa do Programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky a poradíme vám, ako by ste mohli využiť naše úverové financovanie na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľností či na prevádzku vášho zariadenia.