Michal Dobiáš: Nikdy som sa neuspokojil s tým,
že svet sa nedá zmeniť