Financovanie
pre neziskovky
a subjekty
sociálnej ekonomiky

Úvery na financovanie investičných alebo prevádzkových potrieb
vašej organizácie, sociálneho podniku, školy alebo zariadenia

Financovanie
pre neziskovky
a subjekty sociálnej ekonomiky


Úvery na financovanie
investičných alebo prevádzkových
potrieb vašej organizácie,
sociálneho podniku, školy
alebo zariadenia

Čo vám vieme ponúknuť

Komu vieme pomôcť

Komu vieme pomôcť

Na čo môžete využiť tieto úvery?

Ďalšie produkty pre mimovládne neziskové organizácie