Na Cenu za verejné dobro sú nominované 4 výnimočné neziskové organizácie